Министерство на туризма
Източник и снимка: Министерство на туризма

Вицепремиерът Марияна Николова настоява за съкратени срокове за помощта от 10 млн. лв. за туристическия бизнес

Поради големия интерес и постъпващите многобройни запитвания от туристическите агенции и туроператори вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова поиска от министъра на икономиката Лъчезар Борисов да бъдат стриктно съблюдавани и съкратени сроковете по пилотния проект за помощта от 10 млн. лв. за туроператори и турагенти по ОП „Иновации и конкурентоспособност“.

Министерството на туризма вече представи публично дейностите си по грантовата помощ и разработи изисквания за подбор на кандидатите. На тази база министър Николова настоя Министерството на икономиката да подготви максимално бързо документацията и условията на директната процедура, за да ги внесе в Комитета по наблюдение на програмата. С общите усилия на двете администрации този срок ще бъде намален чрез съкратено съгласуване.

Веднага след това Министерството на икономиката ще отвори процедурата в системата ИСУН, а Министерството на туризма вече ще е готово с проектното си предложение и ще го публикува. Паралелно ще са създадени формулярите за кандидатстване на туроператори и туристически агенти, както и специалната секция на институционалния сайт на ведомството.

Периодът по набиране на заявленията за подпомагане ще трае поне 5 работни дни. Сключването на договори за предоставяне на помощта трябва да започне след всяка двудневна сесия на приемащата комисия. За одобрените кандидати ще се прави протокол и предложение до министъра на туризма за сключване на договорите.