Евтим Милошев
Снимка: МТИзточник: БТА

Външното министерство ще командирова служители в консулските служби в държавите с най-голям брой молби за издаване на визи за сезонни работници

Служебният министър на туризма Евтим Милошев заяви по време на парламентарния контрол, че е планирал в края на другата седмица да осъществи поредица от срещи с местната власт и контролните органи по Северното и Южното Черноморие, за да се увери в готовността за започване на летния сезон.

Той подчерта, че с встъпването си в длъжност е посочил като един от основните си приоритети осигуряването на висока степен на готовност за провеждане на летния туристически сезон. В тази връзка още в първите си работни дни Милошев е осъществил поредица от срещи с представители на националните браншови организации. „Установеният диалог с представителите на бизнеса и на техните организации е най-важната предпоставка за безпроблемното протичане на сезона. Другата предпоставка е текущата дейност, която се извършва в Министерството на туризма – срещи с концесионери, институционални срещи с ресорните министерства за координация и решаване на проблемите“, коментира служебният министър.

Той уточни, че по отношение на кадрите ролята на Министерството на туризма е да координира и подпомага осъществяването на държавната политика за тяхното обучение и повишаване на квалификацията им. Ведомството няма преки правомощия в процесите при наемане на работна ръка от трети държави. „Припознаваме проблемите на бранша и трудностите, с които се сблъскват от години при наемането на сезонната работна ръка от чужбина и по-конкретно от третите страни. В тази връзка вчера имахме среща с представители на Министерството на вътрешните работи, Министерството на външните работи, Държавна агенция „Национална сигурност“ и Агенцията по заетостта“, обясни Милошев.

На срещата Агенцията по заетостта е информирала, че не е въвеждала нови изисквания за поставяне на апостил върху документи на граждани от държави, подписали Хагската конвенция, тъй като тези изисквания съществуват още от времето на подписването. От Агенцията са подчертали също, че по отношение на краткосрочните визи за сезонните работници не изискват предоставянето на документи, подлежащи на заверка с апостил.

По думите на Милошев съществен проблем по отношение на чуждестранните сезонни работници от трети страни е липсата на единна система за комуникация между институциите, която забавя документооборота. Проблем е и недостатъчният брой кадри в консулските мисии.

Служебният министър на туризма заяви, че от Министерството на външните работи са го уверили, че най-късно до първата седмица на май ще командироват служители в консулските служби в държавите с най-голям брой молби за издаване на визи за сезонни работници. Представителите на външното министерство са допълнили, че водят преговори и вече имат 6 подписани договора с външни изпълнители с предмет подаване на заявления за визи и снемане на биометричните данни в техните офиси, което съществува като практика.

„В Народното събрание вече е внесен законопроект за промени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Една от тях предвижда притежателите на работни визи за 90 дни да подават на място в България заявления за удължаването им, което в момента също е много голяма пречка“, допълни Милошев.