Албена дарение Албена АД направи дарение към храм Света Троица
Източник и снимка: Албена АД

Ваканционно селище Албена с дарение към храм Света Троица в Добрич

Албена АД направи дарение към храм „Света Троица“ в гр. Добрич.

Ваканционно селище „Албена“ направи дарение на оборудване и книги на църковното настоятелство при храм „Света Троица“, гр. Добрич.

Оборудването ще се използва в неделното училище и трапезарията към социалната кухня, от която ползващите приюта и хора в нужда получават храна 5 дни в седмицата. Книгите ще обогатят библиотеката към храма и неделното училище, в което децата изучават Вероизповедание.

Това е само една от многото благотворителни инициативи на Албена АД, част от стратегията й за устойчиво развитие и социалната отговорност за подобряване на социалната инфраструктура и благосъстоянието на местното население. И занапред ръководството на Албена ще продължи да подкрепя мероприятия, които подпомагат осъществяването на социално насочени дейности.