Рилски езера Рилски езера
Снимка: Община БлагоевградИзточник: БТА

В Рила ще бъде ограничено движението на туристи по нерегламентирани пътеки

Национален парк „Рила“ ще възстанови увредени местообитания с финансиране от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“. Започва втората фаза на проекта за устойчиво управление, съобщи пред БТА ръководителят на проекта д-р Стефан Кирилов. Една от мерките предвижда да бъде ограничено преминаването на посетители по нерегламентирани пътеки.

Проектът е на стойност близо 12 млн. лева, от които 10,2 млн. лева е еврофинансирането. Общата цел е през следващите четири години да се подобри състоянието на животински видове и природни местообитания в защитените зони от мрежата „Натура 2000“.

Ще бъдат надградени дейности, изпълнени през периода 2007-2013 г., когато се изпълняваше първата фаза на проекта.

За бърза реакция при горски пожари ще се достави оборудване, подходящо за територии над 1700 м и силно пресечени терени. Ще заработи и система за регистриране на изстрели.

Предвиждат се мерки за опазване и възстановяване на гори от бяла и черна мура в участъка от туристическа пътека хижа „Скакавица“ – хижа „Ловна“, която минава през резерват „Скакавица“.

Ще бъде ограничено преминаването на посетители по нерегламентирани пътеки, като се поставят временни инфраструктурни елементи. Ще се почисти основната туристическа пътека. Целта е да се подобри влошеното в момента състояние в района, поради интензивния туристически поток.

Ще бъде проследено движението на дивите кози в парка. Предпочитаните от тях места за паша ще бъдат ограничени за домашни животни. За целта ще бъдат поставени нашийници за многократна употреба на отделни екземпляри, ще се инсталират и фотокапани.

Предвидени са мерки за възстановяване на ерозирали или увредени местообитания. Целта е да се създадат благоприятни условия за видове като Балканска дива коза, Голям нощник, Широкоух прилеп, Алпийска розалия, Голям буков сечко, Поточен рак в района на парковите участъци Белица и Якоруда.

Проектът предвижда също дейности за преодоляване на различни негативни въздействия, застрашаващи състоянието на сладководните екосистеми в езерата в района. Ще бъде подобрено природозащитното състояние и в някои от Седемте рилски езера и Мусаленските езера.