украински бежанци украински граждани
Снимка: Албена АДИзточник: МТ

Условия и ред за преместване на лица от Украйна от едно в друго място за настаняване

Министерски съвет на Република България одобри Условия и Ред за преместване на лица от Украйна от едно в друго място за настаняване, ползваващи се от Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България.

Условия и Ред за преместване на лица от Украйна от едно в друго място за настаняване, ползваващи се от Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България, приета с Решение № 317 на Министерския съвет от 2022 г., изменена с РМС № 535, 665, 909, 963 и 1038 от 2022 г., заедно с образци на приложенията, може да откриете на Правителствения портал „България за Украйна“ – https://ukraine.gov.bg/bg/2023/01/25/terms-and-conditions

Същите са качени и на страницата на Министерство на туризма, в раздел „Информация за настаняване във връзка с войната в Украйна“ – https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/informaciya-za-nastanyavane-vuv-vruzka-s-voynata-v-ukrayna/usloviya-i-red-za-premestvane

За конкретни въпроси относно преместване и настаняване на украински граждани, можете да се свържете с Националния оперативен щаб (НОЩ), към Министерски съвет на мейл – crisis@government.bg или на телефон 02 940 20 33.

Съгласно Решение на Министерски съвет № 909 от 16.11.2022 г. и Заповед № Р-213 от 03.10.2022г. на министър-председателя настаняването на разселените лица с временна закрила се извършва само от Национален оперативен щаб (НОЩ). Във връзка с горепосоченото и на основание Заповед № Р-240 от 18.11.2022г. на министър-председателя, за създаване на Национален оперативен щаб (НОЩ) и Решение на Министерски съвет № 1038 от 20.12.2022г., с което през периода от 16 ноември 2022 г. до 24 февруари 2023г., лицата със статут на временна закрила са настанени в същото място за настаняване, в което са били настанени към 31.10.2022г., или са преместени по изключение в друго категоризирано или регистрирано място за настаняване с решение по инициатива и преценка на НОЩ, като условията и редът за това се определят от НОЩ.

Министерство на туризма (МТ) администрира Програмата във връзка с изплащане, решенията и тълкуванията са от компетенциите на органа, който издава решенията – Министерски съвет и Националния оперативен щаб, създаден от Министерски съвет.

Във връзка с решението на Министерския съвет новопристигналите украински бежанци, търсещи закрила в България първоначално ще преминават през ТПЦ Елхово, след което да бъдат отправяни в подходящи за нуждите им места за настаняване, Правителственият портал „България за Украйна“, предоставя и информация за транспортните връзки – https://ukraine.gov.bg/bg/2023/01/26/transport-connections-with-the-elhovo-center