х-л Азалия 4-звездният хотел Азалия в к.к. Св. св. Константин и Елена
Снимка: Св. св. Константин и Елена Холдинг АДИзточник: Монитор

Управители на 4-звездни хотели само висшисти с чужд език

Управители на 4-звезден хотели само висшисти с чужд език ще могат да стават само висшисти с четиригодишен стаж в сферата на туризма. Това се предлага в един от публикуваните за обществено обсъждане два проекта на наредби на министерството на туризма, съобщава Монитор.

Единият е за Наредба за определяне на категория, отказ, понижаване, cnиpaнe действието и прекратяване на определената категория на местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения. Втората е за правилна и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни – самостоятелни или прилежащи към местата за настаняване. Те са публикувани за обществено обсъждане (съответно до 10 юни и до 23 май 2019 г.) на интернет страницата на министерството и на Портала за обществени консултации към министерския съвет.

В доклада на министъра на туризма Николина Ангелкова до МС по проекта за Постановление за МС за приемането на Наредба за категоризацията се посочва, че някои от изискванията в сегашната наредба са прекомерни, някои са неуместни, а други – трудно приложими или направо невъзможни за изпълнение през цялото време на упражняване на дейността. В проектонаредбата са облекчени са изискванията към персонала на хотелите, като такива остават само за управителите. Изискванията за професионална и езикова квалификация на управителите на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения стават: за категория 1 звезда – средно образование, за категория 2 звезди – средно образование и 1 година стаж в туризма, за категория 3 звезди – средно образование, 1 година стаж в туризма и владеене на 1 чужд език, за категория 4 звезди – висше образование, 4 години стаж в туризма и владеене на 2 чужди езика, за категория 5 звезди – висше образование, 5 години стаж в туризма и владеене на 2 чужди езика.

Доста от действащи до момента изисквания, които са били актуални преди години, ceгa се премахват поради отпаднала необходимост.

Премахнати са и изисквания, които във времето са показали, че са ненужни като изцяло са съобразени предложенията от общините, категоризиращи звена съгласно Закона за туризма за обектите от клас „Б“, посочва в доклада си до правителството министърът на туризма.

По отношение на апартаментите туристически комплекси е преценена и съответно е предложена възможността за припокриване с изискванията към хотели, но е отчетена и спецификата им, която е наложила тяхното отделяне като самостоятелен вид обект. По-специфичните изисквания към тях са свързани с изграждането на обекта, с оглед въвеждането на съставните му части в експлоатация като жилищни сгради.

Целта на Наредбата за басейните е регламентиране на правилната и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни – самостоятелни или прилежащи към места за настаняване. С наредбата се определят изискванията за правилната и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни – самостоятелни или прилежащи към места за настаняване. В допълнение на това са определени лицата, чиято отговорност е осигуряването на тези дейности – собственикът на обекта или съответно лицето, на което са предоставени права за ползване върху обекта.