туристическо лого на България

Удължава се срокът за обществено обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за туризма

Министерството на туризма удължава до 30 юни 2017 г. срока за обществено обсъждане на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма (ЗИД на ЗТ). Промяната се налага поради важността на документа и желанието на туристическата администрация да насърчава създаването на ефективен и конкурентен български туристически продукт. Корекцията е необходима поради получените множество предложения, които трябва да бъдат допълнително обсъдени.

По време на проведените многобройни срещи с туристическия бизнес, които министерството инициира, многократно бе изразено становище за необходимостта от изцяло нов Закон за туризма. За да бъде предприета тази стъпка, е нужно да се вземе предвид Законът за нормативните актове, според който „отменяване на закон и неговото заменяне с нов, който се отнася до същата материя, се допуска само ако промените са многобройни и важни“. Това означава голяма промяна в концепцията, смяна на дизайна на регулацията и изисква по-дълъг период от време за работа и консултации.

На Националния съвет по туризъм през февруари 2017 г. в Бургас бе взето решение за създаване на експертна група към съвета, която да работи в три направления. Едно от тях е създаване на „концепция, свързана с изработването на изцяло нов Закон за туризма и отмяна на Закона за туризма от 2013 г.“.

Експертната група бе създадена със заповед на министъра на туризма Стела Балтова. На практика времето за работа, с което разполага експертната група и което е непосредствено свързано със срока за обществено обсъждане на текущия проект на ЗИД на ЗТ, е недостатъчно поради многото сфери на регулация, включени в настоящия Закон за туризма. В тази връзка на първото заседание на групата бе постигнато обединение около предложението на Националния борд по туризъм за удължаване на срока за обсъждане на проекта на ЗИД на ЗТ. Предложението бе одобрено и от членовете на експертната група в другите две направления към съвета.

Налице е изключителна подкрепа от страна на туристическия бизнес, който е готов активно да участва в изготвянето на концепцията. Има предложения и за промени в настоящия закон, свързани с неговото преструктуриране, което също ще изисква време за обсъждане.

С удължаването на срока за обществено обсъждане министерството цели да привлече още по-голямо внимание към изискванията за създаване на работещ закон, който да е резултат на открит диалог и консенсус.