Съвет по комуникации учредяване на Съвет по комуникации
Източник и снимка: Министерство на туризма

Учредиха Съвет по комуникации към министъра на туризма

Министърът на туризма Николина Ангелкова председателства първото, учредително заседание на Съвета по комуникации на 29 ноември 2018 г. На форума присъстваха ръководители и експерти от близо 30 национални електронни и печатни медии.

Съветът по комуникации е консултативен орган към министъра на туризма. Целта му е да подпомага работата на министъра, като представителите му обсъждат и дават мнение по въпроси в сферата на туризма.

Съвместната ни дейност ще окаже положително влияние в утвърждаването на имиджа на дестинация България като място за целогодишен туризъм.

България е на 2-ро място в ЕС по брой реализирани нощувки в местата за настаняване през миналата година, а в 10-е месеца на 2018 г. броят на чуждестранните туристически посещения е повече от 8,423 млн., с ръст от близо 5%, заяви министър Ангелкова. Тя добави, че 2019 г. и 2020 г. ще са ключови за запазване на добите постижения и устойчивото развитие на сектора.

Фoкусът на дискусиите на първото заседание беше в три основни направления- популяризиране на възможностите за вътрешен туризъм, привличане на чуждестранни туристи и законодателни инициативи.

Министърът и членовете на Съвета се обединиха около тезата, че трябва да се води ползотворен диалог, в който да се обсъждат основни теми за развитието на сектора. Участниците в срещата благодариха за инициативата за създаването на съвета и посочиха, че ще съдействат с експертизата си в дискусиите и възможни бъдещи активности, които да подпомогнат устойчивия напредък на българския туризъм.