National Board of Tourism

Учредиха Организацията за управление на Варненския черноморски туристически район

учредяване на Организацията за управление на Варненския черноморски туристически район

учредяване на Организацията за управление на Варненския черноморски туристически район

На 19 май 2017 г. в присъствието на министъра на туризма Николина Ангелкова бе учредена Организацията за управление на Варненския черноморски туристически район. За център на седалището е определен гр. Варна.

Туристическото райониране е предпоставка за развитие на конкурентоспособен туризъм и провеждане на туристическа политика по региони. Активностите ще бъдат съобразени с териториалните особености и спецификата на различните части от страната. Това каза министър Ангелкова по време на събитието. Това ще доведе до ефективен регионален маркетинг, който да направи туристическите райони разпознаваеми за потенциалните туристи и успешно да ги промотира, както на вътрешния, така и на международния пазар, акцентира още тя.

Николина Ангелкова подчерта, че приемането на Концепцията за туристическото райониране на страната ни е важна стъпка за развитието на туризма у нас. Тя припомни, че документът е утвърден още през 2015 г.

Законът за туризма предвижда създаването на Организации за управление на туристическите райони (ОУТР) и определя техните функции. Организациите за управление на туристическите райони са доброволни организации, които извършват дейности, свързани с формиране на регионални туристически продукти и осъществяване на регионален маркетинг и реклама на определена територия – туристически район.

На основание чл. 16, ал. 3 и 4 от Закона за туризма и със Заповед Т-РД-14-63/15.05.2015г. Министърът на туризма определи 9-те туристически района на страната, тяхното наименование, териториален обхват и седалищата на организациите за управление на туристическите райони. Деветте туристически района са достатъчно големи, за да бъдат ясно разпознаваеми на туристическата карта и достатъчно малки, за да бъдат управлявани ефективно.

Exit mobile version