учредяване на Организацията за управление на Варненския черноморски туристически район Учредяване на Организацията за управление на Варненския черноморски туристически район
Източник и снимка: Министерство на туризма

Учредиха Организацията за управление на Варненския черноморски туристически район

На 19 май 2017 г. в присъствието на министъра на туризма Николина Ангелкова бе учредена Организацията за управление на Варненския черноморски туристически район. За център на седалището е определен гр. Варна.

Туристическото райониране е предпоставка за развитие на конкурентоспособен туризъм и провеждане на туристическа политика по региони. Активностите ще бъдат съобразени с териториалните особености и спецификата на различните части от страната. Това каза министър Ангелкова по време на събитието. Това ще доведе до ефективен регионален маркетинг, който да направи туристическите райони разпознаваеми за потенциалните туристи и успешно да ги промотира, както на вътрешния, така и на международния пазар, акцентира още тя.

Николина Ангелкова подчерта, че приемането на Концепцията за туристическото райониране на страната ни е важна стъпка за развитието на туризма у нас. Тя припомни, че документът е утвърден още през 2015 г.

Законът за туризма предвижда създаването на Организации за управление на туристическите райони (ОУТР) и определя техните функции. Организациите за управление на туристическите райони са доброволни организации, които извършват дейности, свързани с формиране на регионални туристически продукти и осъществяване на регионален маркетинг и реклама на определена територия – туристически район.

На основание чл. 16, ал. 3 и 4 от Закона за туризма и със Заповед Т-РД-14-63/15.05.2015г. Министърът на туризма определи 9-те туристически района на страната, тяхното наименование, териториален обхват и седалищата на организациите за управление на туристическите райони. Деветте туристически района са достатъчно големи, за да бъдат ясно разпознаваеми на туристическата карта и достатъчно малки, за да бъдат управлявани ефективно.