Министерство на туризма
Снимка: Министерство на туризмаИзточник: бТВ

Туроператорите ще възстановяват сума за отменено пътуване заради COVID-19 до 13 юни

Две основни групи са мерките, насочени в подкрепа на туристическия бизнес в България, за да се преодолеят максимално гъвкаво и бързо пораженията от CОVID-19.

Някои вече действат в условията на извънредно положение – тяхната цел е да се запазят работни места в сектора и да се съхранят възможностите на фирмите да възобновят работата си, когато извънредното положение бъде отменено. Това съобщиха в позиция от Министерството на туризма, разказва бТВ.

Втората част от мерките са насочени да заработят веднага след приключване на кризата за привличане на туристи.

Институцията предложи в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение да се предвиди краткосрочна форма за подкрепа на предприемачите в туризма.

Промяната предвижда туроператор, който трябва да възстанови на туриста платена вече сума за отменено заради извънредното положение пътуване, да му предложи ваучер на същата стойност. Ако туристът не е съгласен с този вариант, може да му се предложи споразумение за туристически пакет заместител. Ако и този вариант не е подходящ за потребителя, туроператорът трябва да възстанови сумата до месец след отмяната на извънредното положение.

Отчитайки тежката ситуация, в която изпаднаха туроператорските фирми и след серия от срещи с тях, Министерството на туризма внесе предложение и Народното събрание прие да се даде отсрочка за плащане към клиентите на туристически услуги.Тя е вече до 13 юни 2020 г. (ако извънредното положение бъде прекратено на 13 май). Това бе възможност за туроператорите да преговарят с клиентите си по вариантите за ваучер, отлагане на същото пътуване за нова дата или кои от тях държат да получат обратно вече инвестираните в почивката средства.

От началото на извънредното положение туристите бяха посъветвани да изберат ваучер или отлагане на почивката, за да подкрепят българския туризъм.

Настояването на някои туроператорски организации обаче веднага държавата да регламентира 12 или 18 месечен мораториум върху плащанията на средства към потребителите за неосъществени почивки ще освободи от финансовото бреме фирмите, но би поставило в неизгодна позиция една част от потребителите – и то точно тези, които в пандемията, заради съкращения или болест, нямат шанс да ползват почивката си в близката година, а средствата, платени за нея, са им спешно необходими, за да покрият ежедневните разходи за семействата си.

При всяко решение се търси необходим баланс и как то би се отразило на бъдещото развитие на отрасъла. Не бива да се пренебрегва и рискът, че оставени да поемат цялата щета в пандемията, потребителите може трайно да откажат услугите на туроператорските фирми за дълъг период, след като кризата приключи. В указанията си Европейската комисия недвусмислено заявява, че вариантът за плащане на отложена почивка трябва да остане като една от опциите за туристите.

Друга мярка в подкрепа на бизнеса е, че с един месец след края на извънредното положение бяха удължени и сроковете, посочени в Закона за туризма по отношение на права и задължения на лицата и фирмите в сектора.

В тази рамка са и сроковете за всички видове документи, както и сроковете по компетентността на специализираните комисии в туристическата администрация.

През периода на извънредното положение са преустановени проверките за категория и сертификация на обектите. При положение, че крайният срок на съответните удостоверения и на временните удостоверения за дейностите изтича, той се удължава също с един месец, отчитан след отмяна на извънредното положение.

В постоянен диалог с ресорните еврокомисари и след разяснения от Генерална дирекция „Потребители и правосъдие“ на Европейската комисия как да се прилага Директивата за пакетните туристически пътувания в условия на COVID-19, бяха издадени с КЗП съвместни указания и препоръки.

Те са свързани с вече сключени договори за туристически пакети, реализацията на които е невъзможна при извънредното положение, и са публикувани на интернет страницата на Министерството на туризма. В конкретна помощ на бранша Министерството на туризма изготви също Декларация за пътуване на собствен риск и Препоръки към местата за настаняване за дейността им след края на извънредното положение.

Ведомството разработва механизъм за отпускане на ваучери за късен летен сезон, чиято цел е да насърчи вътрешния туризъм. Обмислят се и ваучери за най-рисковите лица – хората от първа линия в борбата срещу пандемията, които ще могат да почиват в обекти, вписани в Националния туристически регистър.

Министерството на туризма е готово с проект на Стратегическа кризисна програма за реклама, която трябва да стимулира възстановяването на позициите на туризма след кризата. Този документ се фокусира отново върху вътрешния туризъм, българските туристи и туристите от съседните страни, които обичайно не ползват авиоуслуги. Целта е късното лято поне частично да покрие огромните щети, предизвикани от пандемията. Надежди за това дава фактът, че засега няма отменени резервации за туристически посещения след 15 юни.

Като дългосрочна мярка институцията се връща и към идеята за създаване на Гаранционен фонд, която преди няколко години беше отхвърлена от бизнеса. Тя не е нова, но за да се реализира този път, е нужно бизнесът консенсусно да я подкрепи и да бъде подложена на широко публично обсъждане.Наша цел безспорно са и дългосрочните мерки в подкрепа на сектора през следващия програмен период по оперативни и други програми на ЕС до 2027 г. Разчитаме, че в близко време ще стартира също насочването на около 20 млн. лв. безвъзмездни финансови средства по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за микро- и малки предприятия в туризма, се казва в съобщението.

Министерството на туризма подготви и механизъм за управление на морските плажове в условията на извънредно положение и изисквания за ползването им за сезон лято 2020 г., което отговаря на мерките срещу разпространението на коронавируса.Правителството взе икономически мерки, в които сред първите бе включен туристическият сектор. Законът за мерките и действията по време на извънредното положение въведе облекчението да не се начисляват наказателни лихви и неустойки и от него могат да се възползват фирмите в туризма.

Факт е финансовото подпомагане под формата на потребителски безлихвени кредити до 4500 лв. или 3 транша по 1500 лв. със срок на връщане 5 години и с 6-24 месеца гратисен период. Мярката важи и за самоосигуряващите се, сред които са екскурзоводи, ски учители, планински водачи. В подкрепа на бранша се включва, разбира се, и мярката, известна като 60:40.

Гъвкави финансови инструменти за бизнеса, включително за туризма, предлага и Фондът на фондовете чрез три финансови инструмента. Друг вид бърза помощ са бизнес кредитите за малки и средни предприятия. Българската банка за развитие вече дава по-високи портфейлни гаранции към търговските банки и пуска в ход своя програма за насърчаване на микропредприятията.