парти парти
Снимка: pixabayИзточник: Investor.bg

Туроператорите не искат националните курорти да бъдат изключени от закона за шума

Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА) изразява решително несъгласие с оповестеното от Министерство на туризма намерение за обособяване на специален статут на националните курорти по отношение изисквания на Закона за защита от шума в околната среда.

Investor.bg припомня, че ресорният министър Николина Ангелкова предлага националните курорти да бъдат изключени от Закона за защита от шума в околната среда и да се регулират в отделна наредба.

Комисията по икономическа политика и туризъм одобри на първо четене промените в Закона за шума, внесен от Министерски съвет и изготвен от вицепремиера Валери Симеонов. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред също одобри единодушно внесените промени.

Според АБТТА предложението за нормативни промени не хармонизира с концепция за устойчиво туристическо развитие и ще компрометира позициите на страната ни на световната туристическа сцена като привлекателно направление за семейни пътувания и туризъм.

Без да омаловажава значението на нито един туристически продукт, АБТТА изразява сериозно безпокойство, че приоритизирането на един вид туризъм – парти туризма, спрямо всички останали видове, практикувани в националните ни курорти, би се отразило неблагоприятно върху развитието на по-висококатегорийни и финансово значими за националната икономика сегменти на националното туристическото предлагане като балнеоложки и спа туризъм, културно-опознавателен туризъм, екологичен туризъм, др.

Особено неблагоприятни биха били последствията от планираните промени най-вече върху класическия морски и ски туризъм, които въпреки сравнително високото си развитие, са застрашени от непрекъснато засилваща се световна конкуренция.

АБТТА застава зад принципната позиция, че ефективността на всеки законов механизъм зависи от ефикасността на режима за контрол и мониторинг по изпълнение на неговите изисквания.

В този смисъл асоциацията препоръчва, преди да бъдат предприети нови законодателни инициативи, да бъде направена аналитична оценка на достатъчността и адекватността на регулациите, касаещи контролните и координиращи функции на държавата по отношение защитата на потребителите на туристически услуги от шума в околната среда.

Изваждането на отделни икономически субекти от ограничителния режим на ЗЗШОС би нарушило принципа на върховенството на закона, посочват от АБТТА.

От организацията се противопоставят на всякакви законодателни компромиси, които биха довели до различни правни норми и до установяване на разграничаващо отношение спрямо различни групи юридически лица при осъществяване на тяхната стопанска дейност.