летище София летище София
Снимка: летище СофияИзточник: СОАПИ

Туризъм и въздушен транспорт в София 2017

Столична общинска агенция по приватизация и инвестиции (СОАПИ) публикува доклада „Туризъм и въздушен транспорт в София“, изготвен от екипа на отдел „Инвестиционен анализ“ към Агенцията.

Докладът съдържа данни, анализ и заключения за актуалното състояние на туристическия сектор в столицата към месец септември, 2017 г., като използва данни на Националния статистически институт, летище София, Министерство на туризма и други официални държавни източници.

Документът прави преглед на основните показатели за динамичния растеж в сектора – брой туристи по страна на произход и причина за престой, капацитета на местата за настаняване, трафика на летище София, възможностите за развитие на конгресния туризъм в града и тенденциите в разглежданата индустрия.

Ето някои от основните акценти в доклада:

Туристите в София

Броят на посетителите на столицата през 2016 г. е нараснал до 1 197 654, от които 458 867 са от други български градове, а 738 697 или 61.7% са чужденци.

Според доклада, най-много са туристите от Германия, Гърция и Великобритания, със съответно 49 982, 48 102 и 44 227.

София попада в топ 3 на европейските градове с най-висок ръст на чуждестранните туристи за периода 2009-2016 г. със средно увеличение от 9,4%. Класацията е на Мастъркард в изследването „Global Destination Cities Index“, публикувано през септември 2017 г.

Преобладаващите посещения в столицата са с цел ваканционен туризъм – 87.2%, а 12,8% от визитите са с бизнес цел. С развитието на конгресния туризъм в столицата и предстоящото председателство на съвета на ЕС се очаква броят на бизнес посещенията чувствително да се увеличи.

Места за настаняване в София

От 2009 г. насам хотелиерският пазар в София демонстрира стабилен ръст в броя на пристигащи туристи, броя на нощувките и приходите от реализирани нощувки. Тенденцията е особено видима през 2016 г. и се очаква да продължи и през 2017 г.

Повишената заетост на местата за настаняване води до нарастване на приходите от налични стаи (RevPAR), въпреки че този показател в града остава един от най-ниските сред европейските столици.

Средната дневна ставка (ADR) в София за 4 и 5-звездни хотели е 46 евро, а заетостта достига 45%, като продължава тенденцията за стабилен растеж. За периода 2013-2016 г. ADR в 4 и 5-звездни хотели се увеличава постоянно с приблизително 1 евро на година и заетостта в местата за настаняване нараства от 37% на 45%. Приходите през 2016 г. са 49.5 млн. евро. Въпреки това, както ADR, така и степента на заетост на хотелите в София остават сред най-ниските на континента.

Летище София

През 2016 г. България е втората най-бързо развиваща се страна в Европа по показателя брой настанени пътници, преминали през големите летища на страната – с 15,2% след Исландия с 29,9%.

Броят на пътниците, преминали през летище София, отбелязва дори по-голям ръст от националния – 21.8% през 2016 г. в сравнение с 2015 г. Броят на пътниците е нараснал от 4 088 943 на 4 980 387 годишно.​

Солидното увеличение обема на полетите на ниско тарифните авиокомпании е основният фактор, който оказва влияние на почти двойното нарастване броя на чуждестранните туристи в София.​ По данни на българското Министерство на финансите, повече от 56% от чужденците, посетили България през 2016 г., са пристигнали именно с ниско тарифна авиокомпания.

Още и по-подробни данни за ръста на броя чуждестранни туристи в столицата, пътниците и полетите през Летище София, капацитета на местата за настаняване, заетостта в сектора и др. ще намерите в пълната версия на доклада „Туризъм и въздушен транспорт в София“.