туристическо лого на България туристическо лого на България

Труд: 97,80 лева, за да докараме турист от Германия

Поради големия обществен интерес в-к „Труд“ представя какви са условията на обществената поръчка за разпределяне на 15 милиона лева от Министерството на туризма за привличане на чуждестранни туристи у нас. Поръчката е отворена до 26 февруари 2020 г.

Според условията средствата трябва да бъдат инвестирани и отчетени до 15 декември 2020 г., но да привлекат туристи в периода 1 май-31 октомври, тоест през активния летен сезон и в крилата му. За отчитане на резултатите от средствата, които ще бъдат разпределени на 4 основни пазара, ведомството е заложило критерии за ръст на посетителите от съответните държави. Най-голямо трябва да е увеличението на гостите от Вишеградската четворка – Полша, Унгария, Чехия и Словакия. Министерството е заложило ръст от 76 700 души или 16 процента за съответния пазар. За реклама в тези четири държави ведомството е готово да даде 4,5 милиона лева, или по 58,60 лева на привлечен организиран гост.

Също толкова ще струва и докарването за ваканция у нас на турист чрез маркетинговата кампания за Русия, чиито резултат трябва да е ръст от 19 на сто или 25 567 повече дошли на ваканция у нас гости. За целта бюджетът, определен от ведомството, е 1,5 милиона лева.

Най-скъпо ще ни струва да привлечем гостите от Германия, анализира министерството и е готово да даде по 97,80 лева за всеки нов турист. Бюджетът за маркетингова кампания на този пазар е 6 милиона лева. Резултатът от кампанията трябва да е ръст от 20 на сто или 61 350 повече гости от Германия. Великобританците на море у нас през това лято трябва да са с 38 348 повече спрямо предходното, като за това държавата ще отдели 3 милиона лева, или по малко над 78 лева на турист.

В поръчката са заложени прогнозни ръстове и увеличение на туристите, като изрично е записано, че избраните изпълнители трябва да докажат, че дошлите повече спрямо миналото лято гости са в резултат на техните действия. За целта те трябва да посочат като свои партньори компании, които изпращат туристи в България. Предвид че договорът ще бъде сключен най-рано в началото на март, при това ако няма обжалвания по процедурата, за избраните компании няма да е трудно да изпълнят заложения от тях ръст. По простата причина, че договорите за летния сезон за организирани пътувания вече са сключени и спечелилите фирми просто трябва да разделят част от предоставените им средства с компания, която вече има договор за довеждането на определен брой туристи у нас. По този начин фирмите ще докажат чрез изпълнени чартъри и реализирани нощувки, че лично те са станали причина за търсения брой туристи, въпреки че той би бил факт вероятно и без тях.

През последния месец, след участието си на няколко туристически изложения и разговори с големи туроператори, министърът на туризма Николина Ангелкова сама заяви, че могат да се прогнозират ръстове на основните пазари, предвид записванията. Не е ясно какви ще бъдат евентуалните неустойки за фирмите-изпълнители, ако предварително посоченият ръст не бъде постигнат. И дали ще бъдат взети предвид различни фактори, които влияят на посещаемостта, включително и очакваната пандемия от коронавирус.

Така или иначе в окончателния доклад спечелилите фирми ще обясняват не само резултати, но и трудностите, които са срещнали при изпълнение на поръчката, е записано в условията за кандидатстване.

Затова и повечето ни конкуренти в туризма са избрали една много по-проста, но гарантирано печеливша стратегия. Те плащат определена сума за всеки доведен в страната организиран турист, като сумата е по-голяма, ако е пристигнал със самолет, и по-малка, ако турът е автобусен. По този начин обаче се гарантира, че парите, харчени от страната, наистина отиват при тези, които водят повече туристи, а не при посредници по неясни критерии.

Освен да доведат повече туристи, избраните компании, които спечелят четирите поръчки, ще трябва да изготвят медиен план за онлайн и традиционна реклама, за да направят страната ни по-популярна. Министерството ще може да иска данни за изпълнението на кампанията по всяко време от протичането й.

При оценяване на фирмите предложената цена за привличане на туристите ще има 40 на сто тежест, а другите 60 на сто ще зависят от предварителния анализ на пазара. Ако някоя компания предложи по-ниска с 20 на сто цена от средната от участниците, той ще трябва да я обоснове в рамките на 72 часа.

Условията за кандидатите
За да участват в конкурса, кандидатите трябва през последните 3 години да имат реализиран определен минимален оборот. За тези, които ще ни рекламират в Русия или Великобритания, оборотът през последните три години не трябва да е под 1 милион лева, като поне половината от тях да са реализирани чрез поръчки, свързани с туризма. За фирмите, кандидатстващи за финансирането за пазар Германия, изискванията са за минимален оборот през последните три години от 4 милиона лева, от които поне 2 милиона да са в сферата на поръчката. Изискванията за участващите в позицията за Вишеградската четворка са съответно 3 и 1,5 милиона лева.