с. Васил Левски тракийският център край с. Васил Левски
Източник и снимка: Община Карлово

Тракийският център край с. Васил Левски става атракция за туристи

Тракийският селищен център край село Васил Левски е приоритетен обект за община Карлово, разглеждаме го като бъдеща възможност за превръщане на района в ценна и атрактивна туристическа дестинация. Отделяме средства според възможностите на общината. Министърът на културата Боил Банов заяви пред мен готовност министерството също да финансира проучванията. Те се отнасят за единствения съхранен тракийски град, който според специалисти представлява интерес за световната историческа наука и трябва да бъде видян от всички. Ще направим възможното според силите ни и през следващата година да финансираме проучванията, започнали под ръководството на доц. Костадин Кисьов. Важно е и държавата да подпомогне работата на доц. Кисьов и неговия екип.

Това каза на мястото на проучванията кметът на община Карлово д-р Емил Кабаиванов. Той допълни, че след приключване на геофизичните проучвания в края на настоящия месец, общината съвместно с доц. Кисьов ще подготви документацията за даване статут на недвижима културна ценност от национално значение на Тракийския селищен център. С придобиването на този статут, община Карлово ще има възможност да кандидатства с инфраструктурен проект по Оперативна програма „Региони в растеж”, която да финансира превръщането на обекта в туристическа дестинация, подчерта кметът.

Теренните и геофизични проучвания на тракийскя център от V в.пр.Хр. и некропола от елинистичната епоха станаха възможни благодарение на отпуснати от общината през пролетта на тази година средства. Извършени са теренни сондажи и геофизични измервания и изследвания на площ от 15 декара. Тракийският селищен център е първата столица на Одриското царство и един от двата обекта в страната, които имат огромен капацитет като история, подчерта доц. Кисьов. Той припомни, че е работил на терена в периода 1993–2008 година, но епизодично – поради липса на средства. Археологът и екипът, с който работи през настоящия сезон, благодариха за съдействието, оказвано от кмета на общината.