курортът Св. Св. Константин и Елена курортът Св. Св. Константин и Елена
Източник и снимка: Св. Св. Константин и Елена холдинг АД

Св. Св. Константин и Елена холдинг АД ще стопанисва и южния плаж в курорта

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД ще стопанисва морски плаж „Св. Св. Константин и Елена – юг“. Това стана с решение на Министерски съвет за обявяване на спечелилия участник в конкурса за концесионер на плажната ивица за срок от 15 години, прието на 18 юли 2018 г.

Дружеството се задължава да предлага за целия срок на договора цена за 1 бр. чадър в размер до 10 лв. и цена за 1 бр. шезлонг в размер до 10 лв. в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж.

Преди месец фирмата спечели концесия и концесията на плажа „Св. Св. Константин и Елена – голям плаж“ като и там цената за ползване на чадър и шезлонг е от по 10 лв.

Размерът на концесионното плащане за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното плащане за морските плажове и предложения от концесионера размер на отчисленията от базата за изчисляване размера на концесионното плащане в размер на 13.8% без ДДС или 100 979,71 лв. с ДДС за първата година от срока на концесията. Началната дата на концесията е датата на влизането в сила на концесионния договор, но не по- рано от 1 януари 2019 г.