Рила
Снимка: НБТИзточник: БТА

Стефан Кирилов: Седемте рилски езера са сред най-впечатляващите и красиви пейзажи

Седемте рилски езера са едни от най-впечатляващите и красиви пейзажи, предлагащи уникални езерни елементи, формиращи значителна част от водните ресурси в Национален парк „Рила“, поддържащи водния отток в тези представителни субалпийски екосистеми и осигуряващи вода за местното население и региона. Това напомни пред репортер на БТА д-р Стефан Кирилов, главен експерт в Дирекция „Национален парк Рила“, по повод отбелязването на Европейския ден на екологичната мрежа „Натура 2000“ на 21 май.

Национален парк „Рила“ е защитена територия, съгласно Закона за защитените територии. Цялата територия па парка е и защитена зона по двете директиви – за птиците и природните местообитания.

Кирилов посочи, че циркусът на Седемте рилски езера е сред най-посещаваните туристически обекти в парка. Мястото от десетилетия привлича туристи и любители на природата от страната и чужбина, подчерта също Кирилов.

Името на циркуса идва от броя на езерата, появили се след последното или предходно заледяване на планината. Наименованието на всяко от езерата отразява някаква характерна особеност на съответното езеро, обясни той. И добави, че в района се намира и най-дълбоката езерна чаша на високопланинско езеро в България – 37,5 м. на езеро Окото.

Седемте рилски езера са ледникови езерни форми, разположени стъпаловидно в Северозападна Рила. Те са разположени стъпаловидно между 2095 и 2535 метра надморска височина, заемат вдлъбнатини по склона на планината, почти всички отворени от северна страна и оттам изтичат малки поточета, така отделните езера са свързани помежду си чрез тях, разказа експертът.

Първите три езера – Сълзата, Окото и Бъбрека, се оттичат всяко поотделно в езеро Близнака, от което водата преминава последователно през Трилистника, Рибното и Долното езеро. През последните две езера преминава един вече по-мощен поток, който, изтичайки от най-долното езеро, дава началото на река Джерман (ляв приток на р. Струма), отбеляза още той.

Паркът е част от „Натура 2000“ като защитена зона „Рила“ с код BG0000495, обясни Кирилов.