туристическо лого на България туристическо лого на България
Източник и снимка: Министерство на туризма

Стартира обществена поръчка за Единна система за туристическа информация

Министерство на туризма стартира открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектиране и разработване на Единна система за туристическа информация (ЕСТИ) и система – Регистър за настаняване“.

Кандидатите ще могат да представят офертите си в предвидените по Закона за обществени поръчки срокове. Предложенията ще се приемат в Министерство на туризма.

Целта на ЕСТИ е да свърже в реално време регистрите на хотелите с Министерството на туризма, с МВР, НАП и общините, като всички институции ще имат съответното ниво на достъп, което е необходимо за събиране и обработка на данни.

Част от положителните резултати, който се очакват след стартирането на системата са повишаване на приходите в туризма, ограничаването на сивия сектор, реалното отчитане на броя пребиваващи в хотелите и др. Това от своя страна ще рефлектира положително и върху икономиката на страната.

Търгът за ЕСТИ беше обявен през 2016 г., но беше прекратен заради обжалвания. Междувременно бе създадена Държавна агенция „Електронно управление“, което наложи съгласуване на документацията преди старта на новата процедура.