лого НБТ
Източник: НБТ

Становище на Националния борд по туризъм връзка по Законопроекта за изменение и допълнение на закона за защита от шума в околната среда

На 13 юни 2018 г. Националния борд по туризъм (НТБ) изпрати до г-н Цветан Цветанов, Председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в 44 НС, и народните представители, членове на Комисията, становище връзка с разглеждането на Законопроекта за изменение и допълнение на закона за защита от шума в околната среда.

Становището гласи:

Националният борд по туризъм подкрепя диференцирани норми за шумово натоварване в националните курорти като част от определяне на статута им.

Предложението националните курорти да бъдат с отделен статут за нормите за шумовото натоварване и изискванията за тях да се регулират в специална наредба към Закона за туризма е навременно и ще даде сигурност пред инвеститорите и туристическия бранш, е мнението на Националния борд по туризъм.

Подобна промяна, предложена от Министерството на туризма не е инцидентна, тя е част от почти 2-годишните усилия за определяне на статута на националните курорти, чиято регламентация ние подкрепяме. Това е предвидено в Закона за изменение и допълнение на Закона за туризма, който в момента е публикуван за обществено обсъждане. Националните курорти са изключително важни за имиджа на българския туризъм.

Като институция, която обединява най-големите инвеститори в туризма на България смятаме, че така ще се отговори едновременно на изискванията и на бранша, и на туристите, които са избрали да почиват в страната. По този начин чрез проектозакона за изменение и допълнение на Закона на защита от шума в околната среда ще бъдат осигурени условия за спокойна почивка на българските и чуждестранни гости, търсещи семеен туризъм и релакс.

От друга страна обаче ще има и условия за хилядите наши сънародници и гости, които търсят и динамичен отдих и забавления.

Националният борд по туризъм е крупен работодател в туризма и членовете ни считат, че по този начин ще се създаде баланс и България ще успее да задържи и да увеличи интереса към туристическия си продукт и по този начин приходите в сектора.

Не на последно място по този начин ще бъде изразено ясно послание за предвидимост на политиката в туризма пред българските предприемачи, както и условия всички да спазват българското законодателство.

Становището е подписано от г-н Красимир Гергов, Председател на УС на НБТ, и г-жа Полина Карастоянова, Изпълнителен директор на НБТ.

ЦЕЛИЯТ ТЕКСТ НА СТАНОВИЩЕТО