БСК
Източник и снимка: БСК

Становище на БСК относно мерките за подкрепа на българския туризъм, предложени от НБТ

Българската стопанска камара (БСК) отрази позицията си с писмо с изх. № 03-00-20/10.04.2020 г., подписано от предстедателя на УС на БСК г-н Радев, относно мерките за подкрепа на българския туризъм, предложени от Националния борд по туризъм.

Представяме пълния текст на писмото:

До

Г-н Бойко Борисов, министър-председател на РБ

Копие:

Г-жа Екатерина захариева, министър на външните работи

Г-н Младен Маринов, министър на вътрешните работи

Г-жа Николина Ангелкова, министър на туризма

Г-н Росен Желязков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Г-н Емил Караниколов, министър на икономиката

Относно: Мерки за подкрепа на българския туризъм

Уважаеми господин министър-председател,

С настоящото изразявам категоричната подкрепа на Българската стопанска камара за приложената към настоящото писмо позиция на Националния борд по туризъм за необходимостта от предприемане на антикризисни мерки в подкрепа на българската туристическа индустрия.

Неопровержим факт е, че въведените епидемиологични мерки се отразиха най-силно и най-пряко именно върху компаниите, ангажирани с туристически услуги и услуги за забавления и хранене. За съжаление, националните антикризисни мерки, насочени конкретно към тези предприятия, закъсняват опасно дълго време, а анонсираните до момента предложения за мерки са крайно недостатъчни и в огромната си част са неработещи.

В тази връзка, се обръщаме настоятелно към Вас за спешно привеждане в действие на планираните подкрепящи мерки, които да бъдат съгласувани със заинтересованите браншови организации и, по-важното – да бъдат подкрепени от тях.

Надявам се на Вашата далновидност и грижа за българската икономика.

С уважение,

Радосвет Радев, Председател на УС на БСК