ЕСТИ среща на представители на НБТ и МТ
Източник и снимка: НБТ

Среща на НБТ в министерството на туризма за въвеждането на ЕСТИ

По инициатива на Националния борд по туризъм (НБТ) се проведе работна среща във връзка с въвеждането на Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) в министерството на туризма на 1 март 2019 г.

На срещата присъстваха изпълнителният директор на НБТ д-р Полина Карастоянова, зам.-министърът на туризма Ирена Георгиева, управители на хотели и представители на „ТехноЛогика“ ЕАД, разработили системата.

ЕСТИ

ЕСТИ вече е задействана в Столична и още 4 пилотни общини от 20 февруари 2019 г., като до 1 октомври в системата трябва да постъпи информация от всяко място за настаняване на България.

Министерството на туризма е централен администратор на ЕСТИ. Според изискванията на Закона за туризма ЕСТИ няма да е публична и до нея ще имат достъп определен кръг оторизирани потребители от Министерството на туризма, НАП, МВР, общините и местата за настаняване чрез техните администратори.