туристическо лого на България туристическо лого на България
Снимка: Министерство на туризмаИзточник: НСИ

Спад на нощувките в местата за настаняване в България през февруари 2019 г., но ръст в приходите

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2019 г., е 904.1 хил., или с 3.8% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, докато приходите от нощувки през февруари 2019 г. достигат 51.4 млн. лв., или с 2.4% повече в сравнение с февруари 2018 година. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

През февруари 2019 г. в страната са функционирали 1 868 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 55.1 хил., а на леглата – 111.3 хиляди. В сравнение с февруари 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 0.8%, докато леглата в тях се увеличават с 0.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2019 г., е 904.1 хил., или с 3.8% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо намаление на нощувките (с 5.4%) се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди.

През февруари 2019 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 73.3% от общия брой нощувки на чужди граждани и 35.9% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 20.0% от нощувките на чужди граждани и 33.9% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 6.7 и 30.2%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през февруари 2019 г. намалява с 3.4% в сравнение със същия месец на 2018 г. и достига 376.0 хил., като е регистрирано намаление както при чуждите, така и при българските граждани, съответно с 6.8 и 1.5%. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през февруари 2019 г., са 248.5 хил. и са реализирали средно по 2.1 нощувки. Чуждите граждани са 127.5 хил. и са реализирали средно по 3.1 нощувки, като 74.7% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през февруари 2019 г. е 29.8%, като намалява с 1.3 процентни пункта в сравнение с февруари 2018 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди – 41.5%, следват местата за настаняване с 3 звезди – 29.2%, и с 1 и 2 звезди – 17.4%.

Приходите от нощувки през февруари 2019 г. достигат 51.4 млн. лв., или с 2.4% повече в сравнение с февруари 2018 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от български граждани – с 4.7%, така и от чужди граждани – с 0.5%.

Пълната статистика на НСИ за дейността на местата по настаняване в България през февруари 2019 г. може да разгледате ТУК