Къща-музей на Панайот Волов Къща-музей на Панайот Волов
Снимка: Община ШуменИзточник: Дарик - Шумен

Спад на чуждестранните туристи в шуменските музеи

През 2017 г. музеите в областта са посетени от 194.6 хил. посетители, като 16.7 хил. от тях са чужденци, сочат данните на ТСБ в Шумен, цитирани от Дарик-Шумен. В сравнение с 2016 г. е отчетено намаление на чуждестранните посетители с 1.7 хил., или с 9.2%., докато общият брой посетители се е увеличил с 1.3%.

В 10-те действащи музея в Шуменско, регистрирани съгласно Закона за културното наследство, наличността на фондовите единици е 204.1 хил., като 3.4 хил. от тях са електронни. Спрямо 2016 г. броят на фондовите единици в музеите на област Шумен се увеличава с 0.5%. В сравнение с 2016 г. се увеличава и персонала на музеите в областта с 3.1%. През 2017 г. работят 101 души, от които 86 щатни и 15 извънщатни.

Според статистиката информация за дейността на музеите се получава в резултат на регулярно провеждано годишно наблюдение върху тяхната дейност, характеризираща се чрез музейните фондови единици, посетителите, културно-просветната работа, персонала, приходите и разходите и материално-техническата база.