летище София летище София
Снимкалетище СофияИзточник: СОАПИ

София – все по-разпознаваема за европейските туристи

Докладът „Туризъм и въздушен транспорт в София 2019“, разработен от отдел “Инвестиционен анализ” към СОАПИ, съдържа данни, анализи и заключения за актуалното състояние на туристическия сектор в столицата към месец септември 2019 г. Целта на доклада е да събере на едно място и да предостави нагледна и подробна информация за развитието на туристическия сектор в София, от полза както за инвеститори в сферата, така и за всички, които се интересуват от състоянието на туризма в столицата.

Документът представя преглед на основните показатели за динамичния растеж в сектора, както и последни статистики за трафика на Летище София, броя туристи по страна на произход и причина за престой в столицата, капацитета на местата за настаняване и др.

Отбелязани са и възможностите за развитие на конгресния туризъм в града и тенденциите в разглежданата индустрия.

Ето някои от основните акценти в доклада:

– Броят на реализираните в София нощувки се е увеличил повече от 2 пъти за периода 2010 – 2018 г., като е нараснал от 1 120 755 до 2 488 490 нощувки на година. Запазва се тенденцията около 2/3 от нощувките да се реализират от чужденци.

– Броят пренощували лица също се е увеличил повече от 2 пъти (110% ръст) за последните 8 години: от 658 838 туристи през 2010 г. до 1 384 963 туристи през 2018 г. Както и при реализираните нощувки, броят чужденци непрекъснато расте, като повече от половината гости на София са от чужбина.

– През изминалата година Летище София е обслужило почти 7 милиона пътници, отбелязвайки ръст от 7,3% спрямо 2017 година и се нарежда сред летищата в Европа с най-висок ръст на пътникопотока – за последните пет години обслужените пътници са нараснали двойно. През 2015-2019 са открити полети до 44 нови дестинации. Бързото развитие на Летището е свързано както със солидното увеличение на броя на нискотарифните полети, така и с общото икономическо развитие на България.

– Бързото развитие на Софийското метро и неговата директна свързаност с Терминал 2 на Летище София, както и всички ключови места в столицата, е още един от факторите за развитието на туризма в града. Разширението и модернизацията на Софийското метро играе особена роля в развиващата се в момента концепция за интермодален градски транспорт: до 2020 г. се очаква да бъдат завършени първите 12 метростанции на третия лъч на метрото, като на по-късен етап то ще бъде свързано и с лифтовете на Витоша.

– Хотелиерската индустрия в София все още се възстановява от последствията на финансовата криза през 2008 година, когато средните приходи от налични стаи (RevPAR) за града спадат с 30% поради рязкото намаляване на заетостта и на средните дневни ставки (ADR) в хотелските стаи. Едва през 2014 година показателят RevPAR започва постепенно да се повишава и през 2018 достига 51 Евро – ръст от 4% спрямо 2017 година.

– Към лятото на 2019 г. в София има около 4 916 стаи с четири и пет звезди, а хотелите с 5 звезди в София са над 10, като някои от тях са част от световни брандове.

– Подновен е интересът към столицата от страна на инвеститори и големи хотелски вериги, като се очаква броят 4- и 5-звездни хотелски стаи да нарасне с повече от 1 200 стаи до 2021 г. Очаква се търсенето и интересът за отваряне на нови хотели в София постепенно да се насочи и към три- и четиризвездния сегмент.

Предизвикателствата пред туристическия сектор и какво да очакваме в следващите години

Според прогнозите ръстът на туристите в града се очаква да продължи, макар и с по-бавни темпове. Това най-вероятно ще доведе до постепенното увеличение на цените в местата за настаняване, хранене и развлечение в града.

След рекордния ръст на броя пътници, преминали през Летище София през 2017 г. – 30,3%, през 2018 г. ръстът се забавя. Важна роля за ръста на туристите през идните години ще играе разширяването на капацитета на Летище София.

През следващите години се очаква увеличаване на краткосрочните пътувания извън активните туристически сезони вследствие на навлизането на нискотарифните и чартърните полети и преориентацията на туризма от „икономика на услугите“ към „икономика на преживяванията“ с фокус върху качеството на предлаганите атракции. Все

повече ще се търсят специализирани видове туризъм (например конгресен, уикенд, младежки туризъм), а информационните и комуникационни технологии ще се използват все по-често като инструмент за развитие на сектора.

Недостатъчно разработени към момента останат планинските ресурси и минералните извори на София. В дългосрочен план София би могла да развие вече съществуващата инфраструктура за минерални води. Витоша също би могла да предложи на туристите нов тип туристически продукти и изживявания.

Конгресният туризъм се очаква все повече да допринася за развитието на туризма в София. Принос в конгресния туризъм има и бързото развитие на ИТ сектора в София. Налагането на столицата като регионален технологичен и иновационен хъб води до организирането на големи конгресни и фестивални събития в София като Webit, DigitalK, Innovation Explorer и други, които привличат посетители от цял свят. Градът има потенциала да привлече чуждестранни ИТ специалисти, които да пристигнат по предприемачески програми или програми за обмен, както и чужденци, които биха искали да отворят офис или да се преместят да работят в София.