летище София летище София
Снимка: Летище СофияИзточник: СОАПИ

София – все по-разпознаваема туристическа дестинация

Екип на отдел „Инвестиционен анализ“ към Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ), част от общата администрация на Столичната община, изготви доклад „Туризъм и въздушен транспорт в София“ 2018.

Докладът „Туризъм и въздушен транспорт в София“ съдържа данни, анализи и заключения за актуалното състояние на туристическия сектор в столицата към месец септември 2018 г.

Целта на доклада е да събере на едно място и да предостави нагледна и подробна информация за развитието на туристическия сектор в София, която би била от полза както за инвеститори в сферата на туризма, към които главно е насочен докладът, така и за всички, които се интересуват от развитието на туризма в столицата.

Посочените в доклада данни са от изследвания на Националния статистически институт (НСИ), летище София, Общинското предприятие „Туризъм“, Министерството на туризма и други официални държавни източници, както и от глобални или локални анализи на пазара от международни консултантски компании.

От 2009 г. насам се наблюдава стабилен ръст на туризма в София. През 2017 г., за втора година поред, София отбелязва приблизително 13% ръст на броя на туристите и около 15% увеличение на реализираните от тях нощувки. Макар и с по-бавни темпове, ръстът се очаква да продължи и през следващите няколко години.

Развитието на туризма в Европа оказва благотворно влияние върху туризма в София, като увеличението на туристите в столицата ни е над средното за Европа.

Активното навлизане на нискотарифни превозвачи от 2015 г. насам превърна София в много по-достъпна европейска дестинация и допринесе за съществения ръст на уикенд и градския туризъм. Според данни от Летище София, през 2015-2018 година са открити общо 42 нови дестинации, сред които нови полети до Любляна, Баку, Ница, Малага и др. До 2020 г. се очаква да бъде открита и директна линия Пекин – София.

През 2017 г. се наблюдава рекорден ръст на пътниците на Летище София – 30,3% спрямо 2016 г. За последните четири години обслужените пътници на летище София са нараснали с 86% – най-високият ръст на пътникопотока сред 100-те най-натоварени летища в Европа.

Бързото развитие на Летище София е свързано както със солидното разширяване на обема на полети на нискотарифните превозвачи, така и с общото икономическо развитие в България.

София има потенциала да се развие като целогодишна дестинация, която да привлича бизнес и ваканционен туризъм. Градът все още се развива като туристическа дестинация, но доброто съотношение между цената и качеството на предлаганите туристически продукти и услуги привлича все повече туристи.

Хотелиерската индустрия в София все още се възстановява от последствията на финансовата криза през 2008 година, когато средните приходи от налични стаи (RevPAR) за града спадат с 30% поради рязкото намаляване на заетостта и на средните дневни ставки (ADR) в хотелските стаи. Чак през 2014 година показателят RevPAR започва постепенно да се повишава и през 2017 достига почти 50 Евро.

Подновен е интересът към столицата от страна на инвеститори и големи хотелски вериги, като се очаква броят 4- и 5-звездни хотелски стаи в града да се удвои до 2021 г.

Бързото развитие на Софийското метро и неговата директна свързаност с Терминал 2 на Летище София, както и всички ключови места в столицата, е още един от факторите за развитието на туризма в града. Разширението и модернизацията на Софийското метро играе особена роля в развиващата се в момента концепция за интермодален градски транспорт: до 2020 г. се очаква да бъдат завършени 12-те спирки на третия лъч на метрото, като на по-късен етап то ще бъде свързано и с лифтовете на Витоша.

През 2017 г. София е била посетена от 1 346 993 туристи. През 2017 около 65% от посетилите София туристи са били чужденци.

Най-голям ръст през 2017 е бил отчетен при туристите oт Нидерландия (+57 %), Испания (+51 %), Ирландия (+51 %), Китай (+48 %), Белгия (+40 %) и Италия (+36 %). Ръстът на туристите от Италия отчасти се дължи на разрастващата се италианска общност в България.

Въпреки че Китай не влиза в топ 10 на страните по брой посетители на София, той е на 4-то място по ръст на туристите през 2017 г. – 48% спрямо 2016 г.

Най-много през 2017 са туристите от Италия (69 574), Великобритания (64 716), Германия (61 585), Гърция (57 734) и Израел (51 472).

В периода 2009-2017 г. пазарът на хотелски услуги в София демонстрира стабилен ръст както в броя на пренощувалите туристи, така и в броя и приходите от реализираните нощувки.

Ръстът се е засилил през 2016 и 2017 г. и се очаква да се запази и през периода 2018-2020 г.. Въпреки това хотелиерската индустрия в София остава значително по-малко развита в сравнение с други европейски градове.

Средната заетост на местата за настаняване в София през 2017 се е увеличила със 7% спрямо 2016, достигайки 39% за всички ценови сегменти по данни на Общинското предприятие „Туризъм“.

За сравнение, според анализ на консултантската компания MBL по данни на НСИ, средната заетост на местата за настаняване от всички сегменти в София е била 46%.

Въпреки значителното покачване през последните 2 години, средните приходи от налични стаи (RevPAR) и степента на заетост на хотелите в София (Occupancy) все още са сред най-ниските в Европа, макар да се очаква те значително да се повишат до 2021 г. заради планираните големи 4- и 5-звездни проекти за хотели и навлизането на нови луксозни брандове в София.

През 2017 г. в София е имало 42 хотела с 4 и 5 звезди, които са разполагали със средно малко над 100 стаи. При хотелите – част от верига средният брой на стаите е значително по-висок.

По последни данни от ‘Sofia Hotel Bench­mark Survey’ на консултантската фирма на Cushman & Wakefield Forton, към пролетта на 2018 г. в София има 4611 стаи от 4- и 5-звездния сегмент и повече от 10 5-звездни хотела, някои от които част от най-големите световни вериги.

Присъствието на популярни в глобален мащаб хотелски вериги и международни брандове в София е все още най-ниското за Централна и Източна Европа. По данни на консултантската фирма Christie&Co към 2016 г. едва около 16 % от общия брой хотелски стаи в града са били част от световен бранд.

Очаква се в периода до 2021 г. съотношението между стаите – част от хотелска верига спрямо стаите – не част от хотелска верига в София да се увеличи значително с откриването на няколко нови хотели от световни вериги.

Международната марка Intercontinental навлезе на пазара през март 2018 г., а Hyatt и Mariott обявиха проекти, които се очаква да бъдат завършени до 2021 г. Българската компания „Маркан Холдинг“ също планира сграда на бул. „Тодор Александров“, която да обедини два бранда на Accor – Novotel и Ibis, но проектът е временно забавен поради необходимост от по-специфично устройствено проучване на района около бул. „Т. Александров“. Няколко големи проекта за недвижими имоти (с фокус върху сгради и многофункционални комплекси) също обявиха интерес към София.

По данни на Cushman & Wakefield Forton към пролетта на 2018 г. в строеж или в проект са били хотели в категориите 4 и 5 звезди с общо 1713 стаи. Очаква се броят 4-5-звездни стаи в София да се удвои до 2021 г.