National Board of Tourism

София отчита ръст от 77% на туристи за първото полугодие на 2022 г.

София

„София бележи ръст от 77% на туристи за първото полугодие на 2022 г. спрямо същия период на 2021 г.“, съобщи заместник-кметът на направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм“ Ирина Савина.

Според актуалните данни на Единната туристическа система (ЕСТИ) на Министерството на туризма 139% е ръстът на чуждестранните и 37% на българските туристи, посетили Столицата спрямо първото полугодие на 2021 г.

Чуждестранните туристи се завръщат в София, като броят им за първите шест месеца надвишава българските. Водещи сред чуждестранните пазари по брой туристи са Германия, Румъния, Израел, Италия, САЩ, Румъния, Гърция и др. От началото на годината се отчита засилен интерес към София като туристическа дестинация от британските граждани.

Туристите пребивават в София средно 2,3 дни, като ръстът на нощувките е 86%. За първото полугодие на 2022 г. водещ дял с 62% сред пренощувалите туристи имат чуждестранните, срещу 38% за българските. Данните на ЕСТИ отчитат преобръщане на тенденцията от същия период на 2021 г., когато делът на пренощувалите български туристи е 51%, срещу 49% за чуждестранните.

Броят на туристите, посещавали София продължава да се възстановява. На гостите на Столицата вече се предлагат новите туристически продукти „Винена карта на София“, карта „Опознай птиците на София“ и карта „STREET ART SOFIA“.

Exit mobile version