Eurocities Logo
Източник и снимка: СО

София е избрана за член на Изпълнителния комитет на Eurocities

София е избрана за член на Изпълнителния комитет на Eurocities на последната Годишна конференция, която се проведе в Клуж-Напока. Тази престижна позиция предоставя на София възможност да има ключова роля в оформянето на бъдещето на градското развитие в Европа. Eurocities е мрежа, която свързва над 140 от най-големите европейски градове, в които живеят около 130 милиона души. С участието си в тази мрежа София получава достъп до експертен опит и възможности за сътрудничество с други градове за по-добри градски политики.

“Включването на София в Изпълнителния комитет на Eurocities подчертава принадлежността на столицата към устойчивото градско развитие. Гордеем се с включването на нашия град и сме решени да използваме това за подобряване на живота на хората, укрепване на партньорствата, привличане на инвестиции и развитие на нашата визия за София като динамична, приобщаваща и напредничава европейска столица” – каза кметът на София Васил Терзиев.

Участието в Изпълнителния комитет на Eurocities е голямо постижение за София. То носи множество ползи и дава възможност на нови хоризонти за развитие на града. Като част от Изпълнителния комитет София ще има пряк принос за вземането на ключови политически решения, които засягат градовете в цяла Европа. Това гарантира, че нуждите и перспективите на София се отчитат на най-високо ниво на градското управление. София ще може да споделя своите иновативни решения и успешни инициативи с други европейски градове, като по този начин ще насърчава културата на обмен на знания и взаимно обучение. Ще има възможност да ръководим съвместни проекти, които са насочени към градски предизвикателства като устойчивост, цифрова трансформация и социално приобщаване.

Включването на града в международната мрежа дава видимост на София на европейската сцена и привлекателността ѝ за потенциални инвестиции, туризъм и международни партньорства.