Victoria Palace, Слънчев бряг Victoria Palace, Слънчев бряг
Снимка: ВГ АДИзточник: БТА

Слънчев бряг АД инвестира над 1.5 милиона лева в инфраструктурата в комплекса за сезон 2023

Слънчев бряг АД завърши дейностите по подготовка на инфраструктурата за туристически сезон Лято 2023, съобщиха от дружеството.

От 1 юни 2023 г. в най-големия курортен комплекс в България започват да действат режимите и условията, които са необходими за безпроблемното протичане на летния туристически сезон. Паркирането в синя зона в комплекса, чийто капацитет е увеличен тази година, също ще се заплаща след 1 юни 2023 г. Цената е без промяна от миналата година – 2,50 лв. на час. Към момента в комплекса паркирането е свободно и регистрираме автомобили, предимно с цел подготовката на обекти в курорта. Контролният режим на достъп за бизнес оператори, които извършват търговска дейност на територията на комплекса, ще се осъществява чрез мобилни патрули, се посочва в съобщението.

„Представителите на туристическия бизнес очакват силен сезон, с много посетители и ние като дружество, собственик и оператор на инфраструктурата, ще продължаваме да извършваме всички необходими дейности за обезпечаването му“, коментира Златко Димитров, изпълнителен директор на „Слънчев бряг“ АД.

По време на подготвителния период в Слънчев бряг, зона Изток бяха изградени нови тротоарни настилки, извършени са дейности по асфалтиране на улици във вътрешността на комплекса, положена е нова маркировка, подменени се осветителни тела. Ремонтните дейности обхванаха крайбрежна алея, централна алея („Кубан“), улица „Първа“, където са възстановени и настилки до и около спирки на обществения транспорт. До хотелите „Зефир“, „Гларус“, „Феникс“, „Жерави“, станцията на Министерски съвет, хотел „Континентал“, хотел „Барсело“, КПП „Магура“ са изградени нови тротоари и са ремонтирани улици, както и е направено разширение на пътя зад хотел „Перла“.

Дружеството, собственик и оператор на инфраструктурата в курорта, инвестира над 1,5 милиона лева в инфраструктурата в комплекса за настоящия сезон. Инвестициите за този сезон в озеленяване, обезпаразитяване и паркоподдържане са в размер на 360 000 лв. За ремонтите на асфалтови настилки – над 210 000 лв., а за ремонт на стари и полагане на нови тротоари на 11 локации в район Север и район Юг – 250 000 лв.

„Слънчев бряг“ АД стопанисва и управлява инфраструктурата в зона „Изток“ в комплекса – алеи, улици, зелени площи, разположени на около 650 000 кв. м, собствена ВиК мрежа, както и в зона Запад около 55 000 кв. м земя, в това число оранжерия и складови помещения. „Слънчев бряг“ АД не притежава туристически обекти – хотели, заведения и други, и не извършва туроператорска дейност. От 2011 г. няма постъпления от инфраструктурни такси, а инвестициите в инфраструктурата са от приходи от собствена дейност.

През март миналата година изпълнителният директор на дружеството Златко Димитров каза по време на изслушването му в ресорната парламентарна комисия, че водещ проблем за „Слънчев бряг“ АД е недостатъчният финансов ресурс за инвестиции в инфраструктурата. Тогава той съобщи, че това е причина дружеството да търси варианти както за разширяването на дейността си, така и за търсене на нови посоки на работа. Посока, по която работим усилено, е превръщането на „Слънчев бряг“ АД във ВиК оператор, направили сме постъпки и сме очертали стратегическата рамка, допълни Димитров. Той изтъкна, че реализацията на тази идея ще доведе до финансова автономност на дружеството, повече постъпления и реинвестиции в инфраструктура.

Димитров съобщи, че за 2020 г. дружеството е било на печалба от 386 000 лева, но през 2021 г. отчита загуба от 707 000 лева. Дружеството поддържа площ от 644 640 квадратни метра, като почти два милиона лева са предвидените средства за инвестиции в инфраструктурата на комплекса за тази година (2022 г. бел.реп.). „Слънчев бряг“ АД не е обикновен оператор на улици и алеи, а предприятие, прилагащо държавни политики, заяви по време на последното си изслушване в комисията Димитров. Той напомни, че 2011 г. дружеството няма постъпления от инфраструктурна такса от хотелиерите.

Основните му източници на приходи са от използващите инфраструктурата за търговска дейност, които плащат цена за услуга, приходи от наеми и тротоарни права, като наемите са намалени с 50 процента заради ковид кризата, други пера на приходи са от продажба на промишлена вода и на ток от фотоволтаична централа, както и приходи от обезщетения за ползване на ВиК мрежата, като това не са постоянни приходи. Димитров обобщи, че тези приходи са крайно недостатъчни за по-съществени инвестиции и поддръжка на инфраструктурата.

Той изтъкна, че са необходими няколко законодателни промени. С промени в Закона за туризма могат да се приемат норми, уреждащи благоустрояването и поддържането в националните курорти на инфраструктурата, принадлежаща на частно-правни субекти, каквото е дружеството „Слънчев бряг“. Необходимо е и приемането на предвидената по ресорния закон Наредба за националните курортни. Той съобщи, че се предлага и законодателна инициатива за приемане на специален закон, с който да се определят специфичните правила и нормативи за устройството и благоустрояването на територията на Слънчев бряг. По думите на Димитров тези правила и нормативи наподобяват до голяма степен Закона за устройството и застрояване на Столична община и по тази причина той смята, че няма законодателни пречки за подобно законово уреждане на проблемите в Слънчев бряг.

По повод изслушването на ръководството на „Слънчев бряг“ от парламентарната ресорна комисия министърът на туризма тогава Христо Проданов напомни, че дружеството е 75 на сто държавно и 25 процента са собственост на редица частни акционери. Той посочи, че държавата няма особена възможност да се намесва в политиката и определянето на ръководния състав на дружеството, защото това е от компетенциите на Общото събрание. Трябва нещата да се регламентират, да има строг контрол и този, който получава средствата от туристическия данък, от местните данъци и такси, той да има възможност да поддържа инфраструктурата, защото случващото се в момента, е един омагьосан кръг, в който никой не носи отговорност, заяви тогава министърът.