плажът в Албена плажът в Албена
Източник и снимка: Албена АД

„Син флаг“ нарежда плажа в Албена сред най-добрите в света

Ваканционно селище Албена е отличено за 20-и юбилеен път.

За юбилеен 20-и път плажът на ваканционно селище Албена е сред най-добрите в света и ще бъде отличен с наградата „Син флаг“ за 2018 г. Решението е взето от международното жури на Програма „Син флаг” по време на своето годишно заседание за Северното полукълбо в Копенхаген (Дания), съобщава ръководителят на сектор „Спорт“ Руслан Йорданов.

Председателят на УС на българското движение Станимир Георгиев заяви: „Похвален е стремежът на Албена да предлага отлична туристическа услуга в баланс с разумно потребление на природните дадености и качествено екологосъобразно управление.

Българско Движение „Син флаг” поздравява Албена за успешното представяне и заслужената награда, за отговорността на курорта, както към Програмата „Син флаг”, така и към обществото и околната среда, чиито интереси тя защитава. Приветстваме екипа на Албена за амбицията, ентусиазма, отличната работа и отдадеността на идеята на Синия флаг, с които са пример за останалите концесионери“.

„За Албена е голямо признание не само плажа да бъде сред най-добрите в света, но и вече две десетилетия да поддържа високо качество. Плажът е гордостта на ваканционното ни селище и част от нашия туристически продукт. Ще продължим нашата политика да опазваме околната среда и да модернизираме визията на един от най-красивите български курорти“, добави Руслан Йорданов.

Всички хора по света, които желаят да почиват на най-чистите, най-сигурните и най-добре менажираните плажове и марини, ги откриват на сайта на Програмата www.blueflag.global, където са публикувани и данни за Албена с информация, снимки и карта. Този сайт се е утвърдил като надеждна отправна точка за голяма част от туристите, когато желаят да изберат отлично място за своя отдих, защото Програмата „Син флаг” стимулира устойчивото развитие на плажовете и яхтените пристанища чрез изпълнението на строгите й критерии. Големите тур-оператори обикновено поставят условие избраните от тях дестинации за продажба да бъдат отличени със Син флаг.

Юбилейното вдигане на флага в Албена ще стане с тържествена церемония.

Програмата “Син флаг” поощрява чисти и сигурни плажове и яхтени пристанища и образова цялото общество да опазва околната среда по крайбрежието, като допринася, както със своето доброволно участие в екологични инициативи, така и с ежедневното си поведение.