туристическо лого на България туристическо лого на България
Източники снимка: Министерство на туризма

Сезират КЗП за хотел в Бяла без категоризация

Комисията за защита на потребителите (КЗП) ще предприеме действия относно апартаментен хотел „Бяла бийч ризорт“ в Бяла, Варненска област, който работи без категоризация. Направена е проверка от Министерството на туризма съвместно с НАП.

До 2015 г. хотелът е имал валидна категоризация от две звезди, определена от община Бяла. По закон категоризацията до две звезди се издава от съответната община, Министерството на туризма категоризира обектите от 3 звезди нагоре. От две години обаче хотелът е упражнявал дейност в нарушение на Закона за туризма (ЗТ). Подадено е искане за повишаване на категорията му през 2016, но то не било одобрено от Министерството на туризма заради несъответствия на документите към изискванията на ЗТ. Освен налагане на максималната в случая санкция от 10 хил. лв., от ведомството препоръчват спиране на обекта, докато не се приведе в съответствие. Важно е незабавно да стартира и процедура по категоризация на хотела, за да може да упражнява дейността.

В министерството е получена колективна жалба от собствениците на апартаментите в комплекса. В наредбата за категоризация е посочено апартаментните хотели за гости и апартаментните комплекси също да са със задължителна категоризация.