National Board of Tourism

СЕДМИЧЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 82 / 15 февруари 2019

лого НТБ с IHRA & UNWTO

лого НТБ с IHRA & UNWTO

Седмичен информационен бюлетин на НБТ, който обединява избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: бр. 82 / 15 февруари 2019 г.

Exit mobile version