National Board of Tourism

СЕДМИЧЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 77 / 11 януари 2019

лого НТБ с IHRA & UNWTO

лого НТБ с IHRA & UNWTO

Седмичен информационен бюлетин на НБТ, който обединява избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: бр. 77 / 11 януари 2019 г.

Exit mobile version