National Board of Tourism

СЕДМИЧЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 75 / 14 декември 2018

лого НТБ с IHRA & UNWTO

лого НТБ с IHRA & UNWTO

Седмичен информационен бюлетин на НБТ, който обединява избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: бр. 75 / 14 декември 2018 г

Exit mobile version