National Board of Tourism

СЕДМИЧЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 30 / 26 януари 2018

лого НБТ

лого НБТ

Седмичен информационен бюлетин на НБТ, който обединява избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: бр. 30 / 26 януари 2018 г.

Exit mobile version