National Board of Tourism

СЕДМИЧЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 166 / 20 ноември 2020

Обзорен информационен бюлетин на НБТ за периода 14 – 20 ноември, 2020 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на пандемията от COVID-19: брой 166 / 20 ноември 2020 г.

Exit mobile version