National Board of Tourism

СЕДМИЧЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 148 / 19 юни 2020

NTB UNWTO logo

NTB UNWTO logo

Седмичен информационен бюлетин на НБТ, който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на пандемията от COVID-19: брой 148 / 19 юни 2020 г.

Exit mobile version