National Board of Tourism

СЕДМИЧЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 145 / 29 май 2020

NTB UNWTO logo

NTB UNWTO logo

Седмичен информационен бюлетин на НБТ, който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в извънредната ситуация с пандемията от COVID-19: брой 145 / 29 май 2020 г.

Exit mobile version