NTB UNWTO logo

СЕДМИЧЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 138 / 10 април 2020

Седмичен информационен бюлетин на НБТ, който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в извънредната ситуация с пандемията от COVID-19: брой 138 / 10 април 2020 г., вкл. антикризисни мерки в подкрепа на българската туристическа индустрия, предложени от НБТ, изпратени вниманието на г-жа Екатерина Захариева, Заместник министър-председател по правосъдната реформа и Министър на външните работи, г-жа Николина Ангелкова, Министър на туризма, и на г-н Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, подкрепени от БСК, както и заповедта на министър Ангелкова, с която тя удължи до 13 май 2020 г. срока за преустановяване на организираните туристически пътувания на българи у нас и в чужбина, както и на организираните посещения на чуждестранни туристи в страната ни.