National Board of Tourism

СЕДМИЧЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 125 / 10 януари 2020

лого НТБ с IHRA & UNWTO

лого НТБ с IHRA & UNWTO

Седмичен информационен бюлетин на НБТ, който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: брой 125 / 10 януари 2020 г.

Exit mobile version