National Board of Tourism

СЕДМИЧЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 113 / 4 октомври 2019

лого НТБ с IHRA & UNWTO

лого НТБ с IHRA & UNWTO

Седмичен информационен бюлетин на НБТ, който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: брой 113 / 4 октомври 2019 г.

Exit mobile version