Ангелкова и Вълчев министър Ангелкова и министър Вълчев
Източник и снимка: Министерство на туризма

Създават център за квалификация на кадри в туризма

Министърът на туризма Николина Ангелкова проведе работна среща с министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на 28 март 2018 г., на коята двамата обсъдиха варианти за старт на пилотен проект, чрез който на практика да се реализира търсената пряка връзка между туристическия бизнес и обучението на изпълнителски кадри за сектора.

Министрите Ангелкова и Вълчев и юридическите екипи на двете министерства ще уточняват механизмите за създаване на първи Център за квалификация и преквалификация към Министерството на туризма.

Обезпечаването на сектора с квалифицирани кадри е от ключово значение за още по-успешното развитие на сектора в страната, посочи министър Ангелкова. И допълни, че работим усилено за трайно решаване на проблема, а подобни практики за квалификационни центрове има в редица страни с изключително развит туризъм като Испания и Италия.

Министър Вълчев заяви, че разбира важността на реализацията на този проект и ще съдейства за своевременното му осъществяване.