Радулович и Ангелкова министърът на туризма на Черна гора Павле Радулович и министър Ангелкова
Източник и снимка: Министерство на туризма

Създават работна група за сътрудничество в туризма между България и Черна гора

Министърът на туризма Николина Ангелкова се срещна с Павле Радулович, министър на устойчивото развитие и туризъм на Черна гора. Двамата разговаряха в навечерието на срещата на високо ниво на министрите на туризма на страните членки на ЕС „Туризъм и икономически растеж“ в София, която е част от календара на българското председателство на Съвета на ЕС.

Следвайки двустранното споразумение от юни 2016 г. между България и Черна гора, министър Ангелкова предложи да се създаде съвместна работна група между министерствата на двете държави, която да начертае мерки за развитие и сътрудничество в туризма. Ще се обсъдят действия за по-добро представяне на културно-историческите традиции, както и за улесняване на процедурите за обмен на туристи между България и Черна гора.

Туризмът е с важен принос за българската икономиката. Приходите в сектора през 2017 г. са 6,6 млрд. лв., като делът на отрасъла в БВП е близо 13%, отбеляза министър Ангелкова. Тя осведоми госта за създадената Карта на инвестиционните проекти, която Министерството на туризма активно промотира пред чуждестранни инвеститори. Основната ни цел е да превърнем страната в целогодишна туристическа дестинация, която предлага качествен и конкурентен продукт, допълни министър Ангелкова.

6619 са били гостите от Черна гора, посетили страната ни през 2017 г. Ръстът спрямо 2016 г. е над 16%. Двамата министри се договориха да обменят опит в сферата на туризма. Черна гора ще сподели практиките си за привличане на чуждестранни вложения в сектора, а България от своя страна ще информира Черна гора за успехите си в развитието на зимния туризъм.

Пред своя колега министър Ангелкова представи възможността на страната ни да се популяризира, благодарение на Българското председателство на Съвета на ЕС. Тя обясни, че за туризма това е от изключително значение. Ще покажем, че България е сигурна дестинация, предлагаща качествен и разнообразен туристически продукт, заяви българският министър.