лого НБТ лого на Сдружение Национален Борд по Туризъм
Източник и снимка: НБТ

Събрание на УС на Сдружение Национален Борд по Туризъм на 27 юни 2017 г.

Управителният съвет на Сдружение Национален Борд по Туризъм проведе събрание на 27 юни 2017 г.

Заседанието се откри с приемането на нов член на Управителния съвет на сдружението – г-н Мирослав Печев, представител на „Мирад“ ООД. Кандидатурата представи г-н Борислав Аврамов, Генерален мениджър на „Витоша Парк Хотел“.

Изпълнителният директор на НБТ Мартин Захариев направи отчет на резултатите от 4-тия Конгрес на НБТ, проведен на 7 юни 2017 г., като отбеляза, че сдружението се движи по оперативните задачи, поставени за тримесечието: набиране на нови членове, стартиране на уебсайт на НТБ, провеждане на конгрес.

Г-н Захариев отчете провеждането на конгреса като доста успешно мероприятие, с което се постигна много сериозно институциално присъствие – в лицето на ресорния министър, заместник министри, представители на държавни агенции, комисии, Парламент, както и присъствието на вицепрезидента на HOTREC г-н Акос Никлай.

Г-н Захариев посочи, че именно на конгреса е поставена идеята за учредяване на единна хотелиерска организация в България и в качеството й на такава да кандидатства за членство в ИХРА и респ. в HOTREC.

На зеседанието беше изнесена презентация от г-н Хенинг Крипендорф за HOTREC и бе обсъдена потенциалната възможност на НБТ да кандидатства за членство.

На заседанието доц. Драганов, председател на Контролния съвет на НТБ, направи обобщение на дейностите на сдружението, в т.ч създаването на Платформа на НБТ, и изрази тезата, за необходимостта от създаването на структурирана Национална хотелиерскска и расторантьорска асоциация измежду всички катероризирани от закона лица, както и подобни за туроператорите и туристически агенции, и екскурзоводите, за което е необходимо свикването на три конгреса със съответните представители.

По предложение на г-н Захариев членовете приеха също да се започне работа по сключване на рамково споразумение с Профон и Музикаутор с преференциалните условия, които е подписано такова с БХРА.

Г-жа Поли Карастоянова, зам. председател на УС на НТБ, предложи програмата за действие до края на 2017 г., която да включва взаимодействие с МОСВ за решаване на проблемите с развитието на планинския туризъм; взаимодействие на туристическата индустрия с правителството и достъп до процеса на формиране на решения, във връзка с изготвянето на конкретната програма на България по време на Председателството на ЕС и обсъждане на бюджета за Министерството на туризма през 2018 г. и дейностите, свързани с маркетинг, реклама и позициониране на България на международния туристически пазар, както и откриване на нови туристически пазари.

Членовете на НТБ приеха предложенията й, както и допълненителна тема, предложена от г-н Иван Атанасов, упълномощен представител на г-н Георги Чуклев, представляващ Сдружение „Голф клюб Лайтхаус“, а именно – конкурентоспособността на българския туризъм по отношение на външна логистика, вътрешна логистика и достъпност, както и инфраструктура до туристически обекти.

Г-жа Карастоянова предложи организирането на два форума, включващ предложените теми, които да се проведат в периода средата на септември – началото на ноември 2017 г.