Русокастро Русокастро
Снимка: Община КаменоИзточник: БНР

С помощта на проекти, историята на Русокастро дава бъдеще на цялата община Камено

С акцент към славната история на крепостта Русокастро, но с обхват на всички забележителности в района, предстои община Камено да реализира идеята си за цялостен туристически продукт за българи и чужденци, осигурявайки качествена и комплексна услуга за гости и местни жители. Това стана ясно по време на пресконференцията за представяне на дейностите по проект „Местните общности в подкрепа на културния туризъм „Пурпурната крепост на Югоизтока“ на 25 септември 2023 г.

„Община Камено вече кандидатства по програма „България – Турция“ с проект, в който са включени поставяне на фотоволтаици, за да може до крепостта да се доставя електричество, то ще бъде свързващо и с декоративното осветление. Гостите ще могат спокойно да остават там за по-дълго време. Ще се развиват и различни дейности от местните жители. По този начин ще предложим на туристите един добър продукт, включващ история, културни и природни забележителности, но и възможност за отдих, забавления и по-продължителен престой“, съобщи кметът на Община Камено Жельо Вардунски и допълни, че другата цел е мястото да бъде водоснабдено.

Сред успешните дейности, заложени в проекта „Местните общности в подкрепа на културния туризъм „Пурпурната крепост на Югоизтока“ беше привличането на популярни лица, влогъри и инфлуенсъри, които след като се запознаят с местността да направят предложения и да популяризират възможностите й. Презентациите на живо в зоната на крепостта и околните забележителности получиха десетки положителни отзиви. А сред предложенията влязоха обособяване на зона за кепмери и каравани за туристите, представяне на местни обичаи, предлагане на сувенири и продукция в търговски кът, развиване на места за настаняване в близост и др.

Ръководството на Община Камено и екипът на МИРГ – Камено изразиха увереност, че с подкрепата на местните хора, общественици и популярни личности, скоро крепостта Русокастро ще се превърне в притегателен център за ценители на богатството на историята, културата и природните дадености.

През 2022 г. Община Камено кандидатства с проект, за да продължи усилията си за създаване и промотиране на цялостен туристически продукт „Крепост Русокастро“ чрез опазване, социализация и представяне на културното, природното и историческото наследство, част от територията на МИРГ Бургас-Камено. Настоящият проект „Местните общности в подкрепа на културния туризъм „Пурпурната крепост на Югоизтока” е финансиран по договор № МДР-ИП-01-126/23.09.2022 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за морски дело и рибарство 2014-2020 г., по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.098 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас-Камено“, приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване“.

Финансираните дейности имат за цел да подобрят достъпността за посетители, инфромационната среда да се допълни с нови табели и дигитални инструменти, както и да се създадат предпоставки за допълнителна заетост на местното население и предлагане на тяхната продукция.