Източник: БТА

С 5% са се увеличили българските и чуждестранните ловци в България през 2023 г.

Анализът за 2023 г. показва, че във всички ловно-стопански дружества са се формирали стабилни дивечови популации. България остава лидер по отношение на трофейните качества на дивеча. Това стимулира туризма и дава отражение върху икономическия растеж на държавата ни, каза министърът на земеделието и храните в оставка Кирил Вътев по време на откриването на 28-ото издание на изложенията „Природа. Лов. Риболов“ и „Цветна пролет“, които започнаха в Международен панаир Пловдив на 3 април.

Изложението се е утвърдило като важен и атрактивен форум, където се представят най-модерните и иновативни решения за опазване развитието на природните ресурси, за разумното и отговорно използване на националните природни богатства, подчерта министърът в оставка.

„Изложбата „Природа. Лов. Риболов“ дава възможност на специалистите в горското, ловното и рибното стопанство от държавния, обществен и частен сектор да дискутират важни теми, да обменят мнения и идеи, да споделят добри практики“, каза Вътев.

Според него, Държавните ловни стопанства нагледно показват отличните екстериорни и трофейни качества на дивеча и уникалността на българската природа. „Фирми и специалисти, ангажирани с опазване и съхранение на флората и фауната, с развитието на лова и риболова, туризма и свободното време, тук намират добра възможност да представят експонати, стоки и услуги“, коментира земеделският министър в оставка.

Той приветства провеждането на традиционните събития за деца, като подчерта, че част от тях всяка година стават все по-разнообразни.

Вътев посочи, че с 5% са се увеличили българските и чуждестранните ловци, ловували по линия на организирания ловен туризъм, организиран у нас през 2023 г. По думите на министъра в оставка приходите за изминалата година възлизат на близо 8,5 млн. лева.

„Нашето участие е посветено на 140-годишнината от организирания лов в България. Това ни нарежда сред най-старите обществени природозащитни организации в Европа“, посочи Васил Василев, председател на националното ловно-рибарско дружество Съюз на ловците и риболовците в България.