туристка туристка на летище
Снимка: Ян ВашекИзточник: UNWTO

Растежът на туризма засилва потенциала на сектора за устойчиво развитие

Международните туристи са нарастнали с 4% в периода от януари до септември 2019 г., сочи статистиката на Световния барометър за туризъм на UNWTO. Прирастът на туризма продължава да изпреварва глобалния икономически растеж, което свидетелства както за огромния му потенциал за възможности за развитие в целия свят, така и за неговата устойчивост.

Към туристическите дестинации в световен мащаб са пристигнали 1,1 милиарда туристи през първите девет месеца на 2019 г., което е с 43 милиона повече в сравнение със същия период на 2018 г. Това показват данните последния Световен барометър за туризъм от Световната организация за туризъм (UNWTO), което съответства на прогнозата за 3-4% ръст за тази година.

Генералният секретар на UNWTO Зураб Пололикашвили заяви: „Актуалните данни на Световния барометър за туризъм показва нарастващата сила на туризма, сектор с потенциал за устойчивост вбъдеще. Тъй като броят на туристите продължава да нараства, възможностите на туризма също могат да се увеличат, както и отговорностите на нашия сектор към хората и планетата.“

Генерирайки 1,7 трилиона долара приходи към 2018 г., международният туризъм остава третата по големина експортна индустрия след горивата (2,4 трилиона щатски долара) и химикалите (2,2 трилиона долара). Сред развитите икономики забележителните резултати на туризма в продължение на години на устойчив растеж доближиха експорта на автомобилната промишленост.

Международният туризъм представлява 29% от световния износ на услуги и 7% от общия износ. В някои региони тези пропорции надвишават световната средна стойност, особено в Близкия изток и Африка, където туризмът представлява над 50% от износа на услуги и около 9% от износа като цяло.

Това подчертава значението на включването на туризма в националните експортни политики за разширяване на потоците от приходи, намаляване на търговския дефицит и осигуряване на устойчиво развитие в дългосрочен план.

В топ 10 на държавите в света с най-високи приходи от туризъм през септември 2019 г. най-висок растеж отбелязаха Австралия (+9%), Япония (+8%) и Италия (+7%), докато Китай, великобритания и САЩ бележат спад. Този месец Средиземноморските дестинации бяха сред най-добрите постижения по отношение на приходите, както тези в Европа, така и тези в региона на Близкия Изток и Северна Африка.

Най-висок ръст в туризма през първите девет месеца на 2019 г. отбелязват страните от Близкия изток (+9%), следвани от държавите в Азия и Океания и в Африка (и двете +5%), Европа (+3%) и Северна и Южна Америка (+2%).

Темпът на растеж в Европа се забави до 3% през януари-септември тази година, сравнен с два пъти по-високия темп през миналата година, отразявайки по-слабото търсене през пиковия летен сезон в най-посещавания регион в света. Докато дестинациите в Южното Средиземноморие (+5%) и Централна и Източна Европа (+4%) са водещи по ръст, осредното за региона е намалено от Северна и Западна Европа (и двете с по +1%).

Също така по-слабо от миналата година, макар все още над средното за света, е растежът в Азия и Океания (+5%), воден от Южна Азия (+8%), следвана от Югоизточна (+6%) и Североизточна Азия (+ 5%), докато Океания показа увеличение само с 2%.

Засега наличните данни за Африка (+5% ръст) потвърждават продължаващите стабилни резултати в Северна Африка (+10%) след две поредни години с двуцифрени цифри, докато туристите в Субсахарска Африка нарастват с 1%.

Увеличението с 2% в страните от Северна и Южна Америка отразява смесени регионални тенденции. Докато повечето островни дестинации в Карибите (+8%) консолидират възстановяването си след ураганите през 2017 г., туристите в Южна Америка са намалели с 3%, отчасти поради спад на туризма в Аржентина, което път се отрази и на съседни дестинации. И Северна, и Централна Америка белязаха нарастване с 2%.

САЩ (+6%) бележат ръст на приходите от международен туризъм в абсолютно изражение, подкрепени от силния щатски долар. Индия и някои европейски пазари също се представиха силно, въпреки че глобалният растеж беше по-неравномерен, отколкото година по-рано.

Франция (+10%) отчете най-високия ръст сред първите десет туристически пазари в света, отразявайки нарастващото търсене на международните пътувания за втора поредна година. Испания (+10%), Италия (+9%) и Холандия (+7%) също отбелязаха силен растеж, следвани от Обединеното кралство (+3%) и Русия (+2%).

Някои големи нови пазари като Бразилия, Саудитска Арабия и Аржентина отчетоха спад в приходите от туризъм през този период, отразявайки скорошната и продължаваща икономическа несигурност.

При Китай, който е №1 на световния пазар по пътуващи туристи, изходящите пътувания се увеличават с 14% през първата половина на 2019 г., въпреки че приходите намаляват с 4% в сравнение със същия период на миналата година.