министърът на туризма Николина Ангелкова министърът на туризма Николина Ангелкова
Снимка: Министерство на туризмаИзточник: БТА

Растеж между 5 и 10 на сто на посещенията на чуждестранни туристи тази зима, прогнозира министърът на туризма Ангелкова

Министърът на туризма Николина Ангелкова прогнозира в интервю за БТА между 5 и 10 на сто растеж на посещенията на чуждестранни туристи тази зима в сравнение със същия период на миналата година. Министър Ангелкова уточни, че това са първоначални данни и по-точни прогнози ще има по-късно през ноември.

Една от причините да предвиждаме добри резултати са данните от трите големи летища – в Пловдив, Варна и Бургас, отбеляза министърът. Информацията за планираните полети до тези три летища показват, че на тях се очаква да пристигнат повече от 150 хил. пътници. Според предварителните данни през зимните месеци на летище Пловдив пътниците ще са близо два пъти повече спрямо миналия зимен сезон. Прогнозите са морските ни летища Варна и Бургас да посрещнат съответно 61 и 51,3 процента повече пътуващи в сравнение със същия период година по-рано. Министър Ангелкова изтъкна, че на тях пристигат около 10 на сто от всички туристи, които се очаква да дойдат у нас през зимния сезон 2017/2018. Много от гостите идват с лични автомобили, а все още очакваме и информация от летище София, допълни Ангелкова.
Традиционно сериозен интерес към зимните ни курорти има от съседните държави – Гърция, Турция, Македония, Румъния, Сърбия. Тази година обаче очакваме доста посещения през зимните месеци и от Великобритания, Германия и др., посочи министър Ангелкова. Тя информира, че в следващите дни ще започнат традиционните срещи на местно ниво, в които с всички заинтересовани страни ще бъде обсъдена готовността за предстоящия сезон.

За следващия летен сезон, министър Ангелкова отбеляза, че договарянето е започнало още в разгара на топлите месеци на тази година. Проведохме срещи с водещи световни туроператори и имам информация, че 5-звездните хотели у нас вече са резервирани, заяви министърът. Работим усилено, така че да запазим добрите постижения и през следващата година, като превърнем ръста при посещенията от чуждестранни туристи в устойчива тенденция, допълни тя.

Пълният текст на интервюто:

Въпрос: Министър Ангелкова, какви са към момента данните за записванията на чуждестранни и български туристи за почивка в зимните ни курорти и очакванията Ви за този зимен сезон като брой посещения и приходи? Моля да ги съпоставите с данни към същия период на миналата година.

Отговор: Очакванията ни за зимния сезон са той да е доста успешен и да надградим миналогодишните постижения. Прогнозите ни са да отбележим нарастване от между 5 и 10 на сто в посещенията на чуждестранни туристи в сравнение със зимните месеци на миналата година. Искам обаче да отбележа, че това са първоначални данни и по-точни прогнози ще може да направим по-късно през ноември.

Една от причините да предвиждаме добри резултати са данните от трите големи летища Пловдив, Варна и Бургас. Информацията за планираните полети до тези три аеропорта показват, че на тях се очаква да пристигнат повече от 150 хил. пътници. Според предварителните данни през зимните месеци на летище Пловдив пътниците ще са близо 2 пъти повече спрямо миналия зимен сезон.

Прогнозите са морските ни аеропортове Варна и Бургас да посрещнат съответно 61 и 51,3 процента повече пътуващи в сравнение със същия период година по-рано. Искам да отбележа обаче, че на тях пристигат около 10 на сто от всички туристи, които се очаква да дойдат у нас през зимния сезон 2017/2018 г. Много от гостите идват с лични автомобили, а все още очакваме и информация от летище София.

Относно зимен сезон 2016/2017 г. той беше най-успешен за туризма ни от влизането на България в Европейския съюз. Общият брой посещения на чуждестранни туристи беше 1, 476 млн., като се постигна ръст от 19,6 на сто. Очакванията са през предстоящия сезон тези резултати да се запазят, надградят и да постигнем устойчиво развитие.

Въпрос: Какви са тенденциите за интерес от традиционните ни пазари и дали ще има нови? Какви са очакванията на зимните ни курорти?

Отговор: Традиционно сериозен интерес имаме от съседните държави Гърция, Турция, Македония, Румъния, Сърбия. Тази година обаче очакваме доста посещения през зимните месеци и от Великобритания, Германия и др. Обичайно най-много гости идват, за да карат ски и пътуват към курортите ни Банско, Боровец и Пампорово. През зимен сезон 2017/2018 г. нашите предвиждания са да има и увеличение в броя на посещения с цел градски и културен туризъм.

Въпрос: Очаква ли се дефицит на кадри в зимните курорти и от кои професии? Колко са заетите в сектора и какво е средното им възнаграждение? Очакват ли се работници от трети страни по зимните курорти и от кои държави?

Отговор: Министерството на туризма работи с официалните данни на НСИ, според които за второто тримесечие на годината броят на заетите само в отрасъла хотелиерство и ресторантьорство в България е бил 176 хил., като се отчита нарастване от 4,7 на сто спрямо същия период на 2016 г. Бих искала да уточня, че в тази бройка не са включени хората, които поддържат ски писти, планинските водачи, служители в туроператорски фирми и други професии, свързани с туризма. За тях нямаме тази информация, тъй като сайтът на НСИ не позволява да се определи техният брой или заплати.

С цел подпомагане на бизнеса тази година успяхме да улесним процедурата по наемане. Това стана чрез отпадането на редица документи за кандидатите, както и беше намалена административната тежест за работодателите, като част от необходимата информация ще бъде набавяна по служебен път.
Агенцията по заетостта предлага електронна Трудова борса, която включва информация за свободните работни места, обявени в бюрата по труда, както и профили на търсещи работа лица, регистрирани в бюрата по труда. Също така Агенцията по заетостта предлага и възможности за квалификация и преквалификация на заети и безработни лица, които могат да бъдат подготвени за съответна професия.

Относно възнагражденията, отново по данни на статистиката за периода април-юни, средната заплата в отрасъл хотелиерство е 635 лв., което е по-ниско от средното за страната за тези месеци. Информацията дали ще има недостиг на кадри в зимните курорти трябва да даде бизнесът. Все пак изборът за наемане на работници остава на работодателите в сферата на туризма, защото те имат възможност да преквалифицират свои работници, да наемат безработни лица от бюрата по труда или да наемат сезонни работници от трети страни. Предвиждаме в следващите дни да започнат традиционните срещи на местно ниво, в които с всички заинтересовани страни ще обсъдим готовността за предстоящия сезон. Ако бъдат откроени някакви проблеми, ще се набележат конкретни мерки и действия, които регионалните администрации и Министерството на туризма трябва да предприемат за спокойното преминаване на сезона.

Въпрос: С предложенията за промени в Закона за туризъм може ли да се очаква възраждане на Витоша като национален курорт и втори кабинков лифт в Банско?

Отговор: В момента се работи по промяна в Закона за туризма, която се отнася основно към транспониране на европейското законодателство, касаещо регламентирането на туроператорската и туристическата агентска дейност. Тези изменения са на етап съгласуване и предстои скоро да бъдат внесени за разглеждане в Министерски съвет, а след това и в Народното събрание.

Относно промените в нормативната база, които ще засегнат националните курорти, сега те се подготвят и предстои да бъдат представени за обществено обсъждане през април или май следващата година. В тези изменения ще определим статута на националните курорти и ще бъдат зададени параметрите, в които ще се развиват. Очакваме това да допринесе за успешното им управление занапред.

Въпрос: Какъв ще е допълнителния ефект към зимния туристически сезон от посещенията във връзка с председателството на Съвета на ЕС?

Отговор: Този зимен сезон ще имаме изключителния шанс да привлечем туристи и благодарение на председателството на България на Съвета на ЕС и безспорно очакваме това да има благоприятен ефект върху сектора. Освен официалните делегати и прогнозираните над 32 хил. нощувки само в София то ще допринесе и за рекламата, и за популяризирането на българския продукт в чужбина. Освен това ще спомогне за развитието на бизнес туризма у нас.

Въпрос: Каква е равносметката за летния сезон и очакванията за 2018 г.?

Отговор: Равносметката за лятото е, че и тази година сезонът беше много успешен. Това се потвърждава и от статистическите данни, според които в периода юни-септември общият брой на чуждестранни туристи у нас е 5,3 млн. Ръстът спрямо същите месеци година по- рано е 5,7 на сто. От началото на годината до края на септември чуждестранните гости у нас са близо 7,5 млн., което е увеличение от 7,7 на сто в сравнение с този период на 2016 г. Тези данни потвърждават и нашите прогнози, че тази година ще успеем да постигнем нарастване между 7 и 10 процента на чуждестранните туристи.

През активния летен сезон увеличение се отчита и с посещенията на чуждестранни туристи по редица пазари. Например при пътуванията от Великобритания ръстът е 27 на сто, от Турция близо 22 на сто, а от Украйна – над 14 на сто.

Водещ генериращ пазар за България остава Германия, той се нарежда на първо място по брой посетители, като и при него се отбелязва нарастване от 3,5 на сто. На първо място по брой чуждестранни посещения в активните летни месеци е Германия с повече от 700 хил. души, като се наблюдава ръст от 3,5 на сто.
Румъния и Гърция се нареждат на следващите две позиции, а след това са Русия и Полша. Водещите 10 пазара за летния сезон се допълват от Турция, Украйна, Великобритания, Македония и Чехия. При голяма част от тях има и значителни ръстове, например за Англия и Турция нарастването е съответно с 27,1 на сто и 21,7 на сто. През лятото сме посрещнали повече посетители и от Италия, Франция, Испания, САЩ, Канада, Китай.

Договарянето на летния сезон през 2018 г. започна още в разгара на топлите месеци тази година. Проведохме срещи с водещи световни туроператори и имам информация, че 5 – звездните хотели у нас вече са резервирани. Работим усилено, така че да запазим добрите постижения и през следващата година, като превърнем ръста при посещенията от чуждестранни туристи в устойчива тенденция.