туристическо лого на България туристическо лого на България
Снимка: Министерство на туризмаИзточник: НСИ

Ръст с 8% на посещенията на чужденци в България през юли 2017

По данни на Националния статистически институт (НСИ) през юли 2017 г. посещенията на чужденци в България са 2 022.1 хил., или с 8.0% повече в сравнение с юли 2016 година. Регистрирано е увеличение при всички наблюдавани цели: със служебна цел – с 12.5%, с цел почивка и екскурзия – с 9.6%, и с други цели – с 4.6%.

От общия брой чужденци, посетили България през юли 2017 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 62.3%, или с 9.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличават се посещенията на граждани от Испания – с 31.9%, Обединеното кралство – с 31.3%, Италия – с 19.1%, Гърция – с 19.1%, Белгия – с 15.8%, Полша – с 12.4%, Нидерландия – с 9.7%, Румъния – с 9.4%, Германия – с 8.0%, и други. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Словакия – със 7.5%, Австрия – с 6.9%, и други.

Увеличават се и посещенията на граждани от групата „Други европейски страни”, която включва страните в Европа извън Европейския съюз, с 3.0%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от Украйна – с 19.7%.

През юли 2017 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия – 59.1%, следвани от посещенията с други цели (вкл. гостувания и транзитни преминавания) – 34.2%, и със служебна цел – 6.7%.

Посещенията с цел почивка и екскурзия формират 97.9% от всички посещения на граждани от Израел и 93.3% – от Руската федерация, а с други цели са 73.8% от посещенията на граждани от Румъния и 69.7% – от Турция.

Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2017 г. са 665.7 хил. или с 15.3% над регистрираните през юли 2016 година, посочва НСИ.

Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към Италия – с 53.0%, Австрия – с 34.9%, Испания – с 32.4%, Франция – с 29.2%, Обединеното кралство – с 19.5%, Румъния – със 17.0%, Гърция – с 11.9%, Германия – с 11.5%, бившата югославска република Македония – с 10.8%, Сърбия – с 4.9%, Турция – с 3.1%, и други. Същевременно намаляват пътуванията към Руската федерация – с 13.4%, Чешката република – с 9.6%, и други.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през юли 2017 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 42.0%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия – 40.7%, и пътуванията със служебна цел – 17.3%. В сравнение с юли 2016 г. e регистрирано увеличение при пътуванията по всички наблюдавани цели: с цел почивка и екскурзия – с 26.9%, със служебна цел – с 21.4%, и с други цели – с 4.0%.

През юли 2017 г. с други цели са били 67.7% от пътуванията към Румъния, 57.3% – към Турция, и 54.9% – към Сърбия. Пътуванията с цел почивка и екскурзия към Гърция, Испания и Италия са съответно 72.6, 59.6 и 54.8% от всички реализирани пътувания на български граждани към тези страни.

При наблюдението и разработката на данните за туризма Националният статистически институт (НСИ) е възприел дефинициите, препоръчани от Световната организация по туризъм и Методологическото ръководство на Евростат. Съгласно тези дефиниции международен турист е всеки посетител, пристигащ в друга страна, която не е страната на неговото постоянно местоживеене, поне за 24 часа, но за не повече от една година, и чиято основна цел не е извършване на дейност срещу заплащане.

Данните на НСИ за туризма през юли 2017 г. можете да разгледате ТУК.