Евростат
Източники снимка: Евростат

Ръст на туристическите нощувки в ЕС за първото тримесечие на 2024 г.

През първото тримесечие на 2024 г. в ЕС е имало 452,6 млн. лв. в места за туристическо настаняване, което представлява 7% ръст в сравнение със същото тримесечие на 2023 г. През януари 2013 г. са регистрирани 133,9 милиона нощувки (+3% в сравнение с януари 2023 г.), 149,2 милиона нощувки (+6%) през февруари и 169,5 милиона нощувки (+9%) през март. Това показват данните на Евростат.

Приблизително 45% от нощувките са реализирана от чуждестранни туристи, но процентът варира сериозно сред страните членки. Най-голям е делът на чужденците, посетили Малта (91%), следвана от Кипър (87%), Люксембург (82%) и Австрия (78%).

На обратния полюс са три страни, в които чужденците са под една пета от всички туристи – Полша (19%) и Румъния и Германия (по 20%).

В България чуждите туристи, преспали в хотели или къщи за гости, са били 38% от всички.

Увеличението на чуждите туристи през тримесечието е по-отчетливо от това на местните посетители – 11% спрямо 4%.

Най-голямо е то в Кипър (+23%), Хърватия (+22%), Малта и Люксембург (по +21%), а най-малко в Литва, Полша и Гърция (по +3%).