туристическо лого на България туристическо лого на България
Снимка: Министерство на туризмаИзточник: НСИ

Ръст на чуждестранните туристи през август 2017 с почти 11%

През август 2017 г. посещенията на чужденци в България са 2.1251 млн., а пътуванията на български граждани в чужбина през са 680.4 хил. по данни на Националния статистически институт.

През август 2017 г. посещенията на чужденци в България са 2 125.1 хил. или с 10.8% повече в сравнение с август 2016 година. Регистрирано е увеличение при всички наблюдавани цели: с други цели – с 19.7%, с цел почивка и екскурзия – с 6.4%, и със служебна цел – с 3.0%.

От общия брой чужденци, посетили България през август 2017 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 62.4%, или с 13.7% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличават се посещенията на граждани от Нидерландия – с 41.4%, Обединеното кралство – с 38.1%, Франция – с 34.7%, Румъния – с 33.1%, Белгия – с 30.3%, Гърция – с 19.1%, Австрия – с 9.5%, Полша – с 2.2%, и други. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Дания – с 44.4%, Унгария – с 30.5%, Чешката република – с 16.1%, и други.

Увеличават се и посещенията на граждани от групата „Други европейски страни” Включва страните в Европа извън Европейския съюз. – със 7.1%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от бившата югославска република Македония – с 16.7%.

През август 2017 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия – 55.4%, следвани от посещенията с други цели (вкл. гостувания и транзитни преминавания) – 37.9%, и със служебна цел – 6.7%.

Посещенията с цел почивка и екскурзия формират 98.2% от всички посещения на граждани от Израел и 94.7% – от Руската федерация, а с други цели са 81.5% от посещенията на граждани от Гърция и 73.9% – от Турция

Пътуванията на български граждани в чужбина през август 2017 г. са 680.4 хил.

Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към Германия – с 27.9%, Италия – с 27.3%, Австрия – с 25.5%, Испания – с 22.9%, Обединеното кралство – с 19.3%, Турция – с 18.9%, Франция – с 12.9%, Сърбия – с 11.4%, Румъния – с 10.5%, Гърция – с 8.8%, и други. Същевременно намаляват пътуванията към Украйна – с 6.6%, Руската федерация – с 5.0%, и други.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през август 2017 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 44.6%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия – 42.9%, и пътуванията със служебна цел – 12.5%. В сравнение с август 2016 г. e регистрирано увеличение при пътуванията по всички наблюдавани цели: с цел почивка и екскурзия – с 18.5%, с други цели – с 15.0%, и със служебна цел – с 5.7%.

През август 2017 г. с други цели са били 70.2% от пътуванията към Турция и 66.0% – към Чешката република. Пътуванията с цел почивка и екскурзия към Италия и Г ърция са съответно 64.1 и 63.8% от всички реализирани пътувания на български граждани към тези страни.